Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Seminarium śródroczne dla wolontariuszy

12 lutego 2020

Seminarium śródroczne dla wolontariuszy

Wolontariusze w Muzeum Koronki w Istebnej (fot. Ewa Wunsz)

 

W Istebnej na Śląsku Cieszyńskim odbyło się seminarium śródroczne dla wolontariuszy zagranicznych, którzy realizują projekty koordynowane przez Diakonię Polską. Uczestnicy opowiadali o przebiegu swojego wolontariatu, zapoznawali się z kulturą regionu, a także wzięli udział w warsztatach na temat formułowania i realizacji swoich celów.

Seminarium odbyło się od 27 do 31 stycznia w domu gościnnym Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Istebnej. Wzięło w nim udział dziesięcioro wolontariuszy zagranicznych, którzy swoje projekty realizują w placówkach socjalnych i edukacyjnych w Białymstoku, Katowicach, Koninie, Krakowie i Wrocławiu. Seminarium prowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej.

Ewaluacja i edukacja regionalna

Podczas zajęć przeprowadzona została ewaluacja dotychczasowego przebiegu projektów. Wolontariusze przygotowali plakaty filmowe, które były punktem wyjścia do prezentacji ich projektów. – Tworzenie tych plakatów było bardzo dobrym sposobem opowiedzenia o swoim projekcie – mówi jedna z wolontariuszek.

W ramach edukacji regionalnej wolontariusze odwiedzili m.in. lokalne miejsca kultury – Chatę Kawuloka oraz Gminny Ośrodek Kultury z Muzeum Koronki w Istebnej. Wzięli też udział w warsztatach kulinarnych. Poznając polską kuchnię przygotowali pierogi. – Wspólne lepienie pierogów było dla mnie dużą atrakcją. Spróbuję powtórzyć to w przyszłości – opowiada jeden z uczestników seminarium.

Jak realizować swoje cele

Podczas seminarium wolontariusze wzięli też udział w warsztatach z zakresu planowania i realizacji celu osobistego. Wykorzystano do tego modele coachingowe SMART i GROW. Wskazują one, jak w kilku krokach sformułować i realizować swoje cele. – Modele te zostały wprowadzone do programu seminarium, by dać wolontariuszom praktyczne narzędzie służące do określania celów i strategii ich realizacji. Wolontariusze mogą korzystać z niego podczas realizacji działań, wyznaczając cele rozwoju osobistego, cele edukacyjne, czy planując własny projekt w ramach działań wolontariatu. Narzędzie to może być przydatne także w ich dalszym życiu prywatnym i zawodowym – tłumaczy Ewa Wunsz.

Zgodnie z koncepcją SMART cel powinien być skonkretyzowany, mierzalny, osiągalny, istotny i określony w czasie. Model GROW pomaga zadać sobie odpowiednie pytania na kolejnych etapach realizacji celu. Dotyczą one formułowania celu, zderzenia z rzeczywistością, możliwych przeszkód i tego, jak cel będzie realizowany. – Te strategie planowania i osiągania celów naprawdę pomogły mi uporządkować moje plany nauki języka polskiego w najbliższych miesiącach – mówi jeden z wolontariuszy.

Diakonia Polska od 1999 r. koordynuje programy wolontariatu międzynarodowego. Jest organizacją wysyłającą i goszczącą wolontariuszy. Koordynuje projekty wolontariackie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Należy też do Ecumenical Diaconal Year Network – międzynarodowej sieci współpracy organizacji chrześcijańskich, prowadzących programy wolontariackie.

 

Czytaj też:

Fotorelacja z seminarium w Istebnej (fot. Ewa Wunsz)

 

Zdjęcia