Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Stowarzyszenie BETEL w czasie pandemii

7 kwietnia 2020

Stowarzyszenie BETEL w czasie pandemii

W czasie pandemii pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Piszu szyją maseczki dla osób objętych opieką ośrodków (fot. ES BETEL)

 

W związku z pandemią COVID-19 w życiu społecznym zostało wprowadzonych wiele ograniczeń. Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL w czasie pandemii część aktywności musiało zawiesić, ale mimo tego dalej prowadzi działania na rzecz osób w potrzebie.

Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL działa na Mazurach. Prowadzi Środowiskowe Domy Samopomocy oraz Centra Integracji Społecznej w Piszu i Białej Piskiej, a także stację socjalną i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Piszu.

Zawieszenie zajęć i pomoc podopiecznym

Środowiskowe Domy Samopomocy prowadzone przez Ewangelickie Stowarzyszenie BETEL w czasie pandemii pracują w trybie awaryjnym. Zajęcia terapeutyczne w ośrodkach są zawieszone do 10 kwietnia, zgodnie z decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego. Podopieczni nie biorą udziału w zajęciach, ale ośrodki pozostają w ciągłym kontakcie z każdym uczestnikiem terapii. Pracownicy ośrodków przygotowują się na ich powrót oraz zabezpieczają bieżące potrzeby.

Prowadzona jest akcja „Słoik z zupą”. Pracownicy regularnie gotują zupę dla podopiecznych placówek oraz – zabezpieczeni pod względem epidemiologicznym – dostarczają ją w słoiku pod drzwi osoby z niepełnosprawnością. Dla uczestników terapii w ośrodkach ES BETEL robione są zakupy leków i innych koniecznych do życia artykułów. Osoby z niepełnosprawnością otrzymują również zestawy ćwiczeń ogólnorozwojowych, dostosowanych do ich schorzeń, aby w czasie epidemii nie straciły swojej motoryczności. Pracownicy ośrodków w ramach swych obowiązków szyją też maseczki dla osób objętych opieką ośrodków.

– Podopieczni wiedzą, że w każdej chwili mogą zwrócić się o pomoc do kadry ośrodków. Taka pomoc jest natychmiast realizowana. Dzięki zaangażowaniu kadry uczestnicy terapii czują się bezpieczni i „zaopiekowani” – podkreśla ks. Marcin Pysz, prezes Stowarzyszenia BETEL.

Centrum Integracji Społecznej wskutek tej samej decyzji wojewody warmińsko-mazurskiego również zawiesiło działalność. Niemniej jednak praktyki zawodowe trwają i jeśli pracodawcy są w stanie zabezpieczyć odpowiednie warunki sanitarne, to praktykanci pracują. Zależy to od specyfiki praktyk. Np. opiekunki dzieci i osób starszych nie mogą zaprzestać pracy. Natomiast praktykanci w firmach i gospodarstwach rolnych są w innej sytuacji. Wszyscy praktykanci zgodnie z zapewnieniem Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu otrzymają świadczenia.

Pomoc pielęgniarska i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Stacja Socjalna w Piszu regularnie realizuje pomoc dla osób obłożnie chorych i z niepełnosprawnością. Pielęgniarka stacji regularnie odwiedza swoich podopiecznych, zachowując oczywiście wszelkie warunki bezpieczeństwa. Obecnie często nie można otrzymać wsparcia od pielęgniarek środowiskowych. Pomoc medyczna pielęgniarki Stacji Socjalnej jest więc tym bardziej ważna i potrzebna.

Działalność Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego została czasowo zawieszona. Niemniej jednak w sytuacjach bardzo wyjątkowych jest udzielana pomoc. Z powodu epidemii nie ubyło potrzebujących, a wręcz przeciwnie – przybyło. – Dlatego wielkie podziękowania kieruję do panów Marcina i Bartka, którzy mimo trudnej sytuacji nadal starają się udostępnić sprzęt z magazynu wypożyczalni. Aby dalej móc bezpiecznie prowadzić tę pomoc, potrzebujemy zabezpieczenia naszych wolontariuszy w ubrania ochronne i materiały dezynfekujące. Za każdą pomoc okazaną w tej materii będziemy bardzo wdzięczni – mówi ks. Pysz.

ES BETEL mierzy się problemem płynnego zabezpieczenia płacy dla kadry zajmującej się transportem w ośrodkach wsparcia. Stowarzyszenie samo organizuje transport, który jest rozliczany na podstawie tzw. „kilometrówki”. – W sytuacji, gdy nie ma transportu, stowarzyszenie może napotkać problem z regulowaniem wynagrodzeń i kosztów utrzymania samochodów dostosowanych do transportu osób z niepełnosprawnością. Stąd też nasza prośba o wsparcie działalności statutowej Ewangelickiego Stowarzyszenia BETEL – tłumaczy ks. Pysz.