Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wizyta prezydentów Diakonii Niemieckiej

7 listopada 2023

Prezydenci Diakonii Niemieckiej ks. Ulrich Lilie i ks. Rüdiger Schuch oraz przedstawiciele Diakonii Polskiej – dyrektor Wanda Falk i prezes bp Ryszard Bogusz w ewangelickim Kościele Pokoju w Świdnicy (fot. Diecezja wrocławska KEA)

 

Odchodzący i nowy prezydent Diakonii Niemieckiej odwiedzili Polskę i spotkali się z przedstawicielami Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Podczas wizyty zapoznali się działalnością Diakonii Polskiej i aktualnie prowadzonymi projektami pomocowymi.

1 stycznia nastąpi zmiana na stanowisku prezydenta Diakonii Niemieckiej (Diakonie Deutschland). Ks. Ulrich Lilie odchodzi na emeryturę, zastąpi go ks. Rüdiger Schuch. Diakonia Niemiecka jest wieloletnim partnerem Diakonii Polskiej zarówno w zakresie prowadzonych projektów, jak i rozwoju organizacyjnego. W związku z tym obaj prezydenci Diakonii Niemieckiej – kończący kadencję i elekt – odwiedzili Polskę, by spotkać się z przedstawicielami Diakonii Polskiej i Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce oraz zapoznać z działalnością diakonijną w Polsce. Wizyta miała na celu wzajemne poznanie się oraz przedstawienie perspektyw dalszej współpracy pomiędzy Diakonią Polską i Diakonią Niemiecką.

Wizyta miała miejsce od 3 do 5 listopada. Obaj prezydenci odwiedzili Wrocław i Świdnicę. Spotkali się przedstawicielami Diakonii Polskiej – dyrektor Wandą Falk i prezesem bp. Ryszardem Boguszem, dyrektorem Diakonii diecezji wrocławskiej i Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu ks. Robertem Sitarkiem, a także asystentem biskupa diecezji wrocławskiej ks. Pawłem Melerem. Rozmawiano o działalności diakonijnej w Polsce, w tym o projektach na rzecz uchodźców z Ukrainy, współpracy Diakonii Polskiej z partnerami diakonijnymi w Niemczech, a także o sytuacji w diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Diakonia Polska współpracuje z Diakonią Niemiecką od początku swojej działalności. Niemieccy partnerzy diakonijni wspierali i wspierają Diakonię Polską w zakresie realizacji różnorodnych programów pomocowych, a także organizacji struktur i instytucji czy dokształcania kadr. Obecnie są m.in. prowadzone projekty pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe – humanitarną agendą niemieckiej Diakonii. W 2022 r. Diakonia Polska przyznała swoją doroczną nagrodę główną „Miłosiernego Samarytanina” Ewangelickiemu Dziełu Diakonii i Rozwoju (Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung), w ramach którego działają właśnie Diakonia Niemiecka, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe.

Ks. Rüdiger Schuch ma 55 lat. Od 2020 r. jest przedstawicielem Kościołów ewangelickich w Landtagu i rządzie kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii. Wcześniej był również pastorem w kilku parafiach ewangelickich, superintendentem okręgu kościelnego Hamm, przewodniczącym zarządu diakonijnej Fundacji Ewangelickiej Perthesa, a także członkiem organów nadzorczych różnych organizacji diakonijnych. W lutym 2023 r. został wybrany na nowego prezydenta Diakonii Niemieckiej. Urząd ten obejmie 1 stycznia 2024 r.