Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zmarł Bob Hulst

27 października 2021

zmarł Bob HulstDnia 28 października 2021 roku, w wieku 82 lat, zmarł śp. Bob Hulst z Amsterdamu. W swoim życiu pozostawał zaangażowany na wielu polach pracy diakonijnej. Był wieloletnim przyjacielem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

W trudnych z polskiej perspektywy czasach, poczynając od roku 1982,  Bob Hulst był organizatorem transportów pomocy humanitarnej. Ze wsparcia korzystali zarówno parafianie Parafii św. Trójcy w warszawie, jak i podopieczni Ewangelickich Domów Opieki Tabita i Sarepta. Odbiorcami pomocy były także dzieci z domów dziecka oraz szereg osób w trudnej życiowej sytuacji.

Zaangażowanie diakonijne

Bob Hulst przywoził do Polski niedostępne wówczas w naszym kraju leki oraz specjalistyczne odżywki dla dzieci z nietolerancją pokarmową. Organizował materiały budowlane i środki finansowe niezbędne do prowadzonych remontów. Dzięki tej pomocy zarówno w stołecznej parafii, jak i w jej filiałach w Warszawie Włochach i Konstancinie Jeziornie, zrealizowano zaplanowane wtedy prace remontowe. Co więcej, witraż w oknie zakrystii tabitańskiej kaplicy, został wykonany przez Boba Hulsta osobiście. Zabezpieczał także materiały niezbędne do prac wykonywanych przez Komisję Ochrony Pamiątek działającą przy Parafii św. Trójcy

Zaangażowany zarówno w pracę z dziećmi i młodzieżą, jak i z dorosłymi Bob Hulst nie zapominał także o aktywnościach parafialnych grup. Dla parafialnej młodzieży przywoził w prezencie elektroniczne instrumenty klawiszowe, o których w tamtych czasach można było jedynie pomarzyć. Ponadto organizował przyjazdy delegacji amsterdamskich parafian do Warszawy i rewizyty gości z Warszawy w Amsterdamie. Dzięki jego pracy i zaangażowaniu możliwe było wzajemne poznanie się, zbudowanie dwustronnych partnerskich relacji i zrozumienie perspektywy drugiej strony. Bob Hulst był jednym z prekursorów „otwartej Europy”, na którą obywatelom krajów Europy środkowo-wschodniej przyszło czekać wiele kolejnych lat. Mottem przewodnim niesionej przez p. Hulsta pomocy była pomoc potrzebującym. Bez względu na okoliczności, które sprawiły, że ta pomoc była konkretnym osobom potrzebna.

Wyróżnienia

Za swą działalność Bob Hulst został uhonorowany jednym z najwyższych holenderskich odznaczeń, Orderem Oranje Nassau. Wyróżnienie odebrał w roku 1999. Przyznawane jest ono od 1892 roku za szczególne zasługi cywilne i wojskowe.  Działając w imieniu ówczesnej holenderskiej Królowej Beatrix, order wręczył Bobowi Hulstowi burmistrz Amsterdamu. W swoim przemówieniu podkreślił wtedy jego wybitne zasługi dla Diakonii i Kościoła Luterańskiego w Holandii, a także pomoc niesioną Polsce.

W 2016 Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała Bobowi Hulstowi nagrodę „Miłosiernego Samarytanina” – nagrodę specjalną. Kapituła nagrody doceniła jego samarytańskie serce i gotowość bezwarunkowej pomocy osobom potrzebującym.

Na podstawie relacji Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Trójcy w Warszawie

Kondolencje z Diakonii Polskiej

Prezes Diakonii Polskiej, bp Ryszard Bogusz i Dyrektor Generalna Wanda Falk wystosowali do Rodziny ś.p. Boba Hulsta oficjalne kondolencje. Podkreślili w nich ogromną rolę, jaką odegrał on w historii Diakonii Polskiej, a także warszawskich parafii ewangelickich. „Zmarły Bob Hulst był jednym z tych wyjątkowych ludzi, którzy całym sercem poświęcali się pracy charytatywnej. Był zawsze tam, gdzie potrzebna była pomoc. Wspierał osoby starsze, młodzież, dzieci i całe rodziny. W pamięci wielu ludzi pozostanie obraz Boba Hulsta jako człowieka niezwykle życzliwego, otwartego i serdecznego” – napisali w swoim piśmie.