Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii Polskiej 2016

2 października 2016

Gala Ubi Caritas

Laureaci nagród i przedstawiciele Diakonii Polskiej: ks. Jan Fryderyk Mach, bp Ryszard Bogusz, Ewa Dreger, Adda Hasiuk, Ewa Jaschkowitz, Bob Hulst i Wanda Falk (fot. Michał Karski)

 

Dopóki sił i środków starczy, będę pomagać – powiedziała Ewa Jaschkowitz odbierając tegoroczną nagrodę główną „Miłosiernego Samarytanina” Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Nagrody zostały wręczone podczas Gali Ubi Caritas. Diakonia Polska wyróżniła również komisję diakonijną warszawskiej parafii luterańskiej Św. Trójcy oraz przyznała dwie nagrody specjalne.

Gala Ubi Caritas odbyła się 1 października w Teatrze Kamienica w Warszawie. Swoje nagrody oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonii Polskiej) wręczyli także Caritas Polska, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

Ci, którzy osobiście, bądź też w imieniu swoich organizacji, odbiorą dziś nagrody i wyróżnienia, nie tylko niosą konkretną pomoc, ale także przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu zarówno dzieci, jak i osób starszych i niepełnosprawnych, bez względu na ich wyznanie, pochodzenie czy pozycję społeczną – podkreśliła podczas Gali dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Laureatami tegorocznej nagrody głównej Diakonii Polskiej zostali Ewa i Adrian Jaschkowitzowie z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Warszowicach na Górnym Śląsku, właściciele Zakładu Drobiarskiego „Jas-Drop” w Krzyżowicach, którzy od wielu lat wspierają materialnie i finansowo organizacje i instytucje kościelne oraz dożywiają dzieci i młodzież podczas półkolonii i obozów. – Mogą być przykładem i wzorem dla ewangelickiej etyki, jak sukces w biznesie, okupiony wieloma wysiłkami i wyrzeczeniami, nie służy tylko osobistej satysfakcji i pomnażaniu majątku, lecz jest dzielony i przekazywany potrzebującym. I to nie jest tylko to, co zbywa, lecz szczere dzielenie się, bez szukania zaszczytów i pochwał – mówił o laureatach prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. – Dopóki sił i środków starczy, będę pomagać – powiedziała Ewa Jaschkowitz odbierając statuetkę Miłosiernego Samarytanina.

Diakonia Polska przyznała również wyróżnienie. Otrzymała je Komisja diakonijna Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie. Tworzy ją grono kobiet, niezwykle zaangażowanych, bezinteresownych i wytrwałych w swojej służbie i pracy. Zostały uhonorowane za cichą i sumienną od lat pracę na rzecz osób starszych i dzieci. Wyróżnienie w imieniu komisji odebrały Adda Hasiuk i Ewa Dreger. – Proszę o modlitwy, by było więcej młodych rąk do pracy – powiedziała Adda Hasiuk.

Ponadto Diakonia przyzna dwie nagrody specjalne. Otrzymali je Bob Hulst z Amsterdamu i ks. Jan Fryderyk Mach z Norymbergi.

Bob Hulst od 1982 r. był zaangażowany w niesienie pomocy materialnej i finansowej dla Polski. W czasach stanu wojennego, a potem transformacji ustrojowej wspomagał nie tylko warszawskie parafie luterańskie, lecz także domy opieki i domy dziecka.

Ks. Jan Fryderyk Mach organizował m.in. transporty z pomocą charytatywną i medyczną dla wielu parafii w Polsce. Wraz z żoną, ks. prof. Barbarą Staedtler-Mach, od wielu lat prowadzą otwarty dom, gdzie z gościny, noclegu, pomocy materialnej i duchowej mogło skorzystać wiele osób.

Uroczystość wręczenia nagród zakończyła się występem Stanisławy Celińskiej.

 

Fotorelacja z Gali Ubi Caritas 2016 (fot. Michał Karski, Paweł Kęska)

Zdjęcia