Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ageing Well: Together

Ageing Well„Ageing Well: Together. Recommendations And Good Practice From Diaconal Actors” („Starzeć się dobrze – razem. Rekomendacje i dobra praktyka organizacji diakonijnych”) to prezentacja projektów różnych organizacji diakonijnych w Europie na rzecz aktywizacji osób starszych. Wśród opisanych projektów jest również Klub Aktywności Społecznej we
Wrocławiu.

20-stronicowa publikacja została wydana w języku angielskim przez Eurodiaconię.

Broszurę można przeczytać tutaj