Wybierz język

Seeking Conviviality

Seeking Conviviality. Re-forming Community Diakonia in Europe„Seeking Conviviality. Re-forming Community Diakonia in Europe” („W poszukiwaniu sztuki współistnienia. Re-formując diakonię wspólnotową w Europie”) to dokument wydany przez Światową Federację Luterańską. Wskazuje na najważniejsze wyzwania Kościoła i diakonii we współczesnej Europie. Zwraca uwagę na potrzebę wspólnotowości oraz na takie wartości, jak solidarność, sprawiedliwość i godność.

 

 

Tekst dokumentu jest dostępny w dwóch wersjach językowych:

Pobierz w języku angielskim

Pobierz w języku niemieckim

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca