Wybierz język

Kościoły mówią „NIE” przemocy wobec kobiet

Churches say „Kościoły mówią »NIE« przemocy wobec kobiet. Plan działania dla Kościołów” to dokument wydany przez Światową Federację Luterańską. Jest efektem współpracy przedstawicieli Kościołów członkowskich ŚFL. Wskazuje na przemoc jako grzech, analizuje różne formy przemocy osobistej, strukturalnej, jak i kulturowej, zajmuje się kwestią pomocy ofiarom przemocy.

 

 


Tekst dokumentu jest dostępny w trzech wersjach językowych:

Wersja polska
Wersja angieska
Wersja niemiecka

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca