Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Kościoły mówią „NIE” przemocy wobec kobiet

Kościoły mówią Nie„Kościoły mówią »NIE« przemocy wobec kobiet. Plan działania dla Kościołów” to dokument wydany przez Światową Federację Luterańską. Jest efektem współpracy przedstawicieli Kościołów członkowskich ŚFL. Wskazuje na przemoc jako grzech, analizuje różne formy przemocy osobistej, strukturalnej, jak i kulturowej, zajmuje się kwestią pomocy ofiarom przemocy.

 

 


Tekst dokumentu jest dostępny w trzech wersjach językowych:

Wersja polska
Wersja angieska
Wersja niemiecka