Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc uchodźcom | Help for refugees | Hilfe für Flüchtlinge

Pomoc uchodźcom

(fot. Free-Photos/pixabay)

 

Diakonia Polska apeluje o składanie ofiar na rzecz uchodźców przebywających na polsko-białoruskiej granicy. Apel wystosowali wspólnie Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Prezes Diakonii. Potrzeby są znaczne, a natychmiastowa pomoc bardzo potrzebna.

czytaj więcej

 

Diaconia Poland calls for donations for refugees on the Polish-Belarusian border. The appeal was made jointly by the Bishop of the Evangelical Church of the Augsburg Confession in Poland and the President of Diakonia Poland. The situation is very complex and require an immediate response.

read more

 

Die Diakonie Polen ruft zu Spenden für die Flüchtlinge an der polnisch-belarussischen Grenze auf. Der Aufruf wurde gemeinsam vom Bischof der Evangelisch-Augsburgischen Kirche und dem Präsidenten der Diakonie verfasst. Der Bedarf ist groß und eine sofortige Reaktion ist erforderlich.

mehr erfahren