Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

25 lat „Hoffnung für Osteuropa” w Westfalii

13 listopada 2019

25 lat „Hoffnung für Osteuropa” w WestfaliiAkcja „Hoffnung für Osteuropa” w Westfalii ma 25 lat. Z tej okazji w Iserlohn-Lethmathe odbyło się uroczyste nabożeństwo oraz spotkanie, podczas którego rozmawiano o współpracy z partnerami z Europy Środkowo-Wschodniej. Jednym z gości spotkania była dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Akcja „Hoffnung für Ostoeuropa” (Nadzieja dla Europy Wschodniej) została utworzona w 1994 r. Była wyrazem solidarności Kościołów ewangelickich w Niemczech i ich Diakonii z krajami byłego bloku wschodniego. W jej ramach wspierane są projekty na rzecz poprawy sytuacji socjalnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Działania te są prowadzone we współpracy z organizacjami partnerskimi w krajach tego regionu.

Diakonia Polska od lat współpracuje z niemieckimi partnerami w ramach akcji „Hoffnung für Osteuropa”. We współpracy z „Hoffnung für Osteuropa” w Westfalii w latach 2004–2011 zorganizowano w Diakonacie Żeńskim „Eben-Ezer” w Dzięgielowie kursy geriatryczne. Wzięło w nich udział ok. 500 osób. Były one bezpłatne dla uczestników i stanowiły szansę dla osób wchodzących dla na rynek pracy lub chcących się przekwalifikować. Kursy te były dwustopniowe (każdy stopień trwał dwa semestry) i zgodne ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi dotyczącymi standaryzacji pracy w domach pomocy społecznej.

Jubileusz

Obchody 25-lecia akcji „Hoffnung für Osteuropa” w Westfalii miały miejsce 10 listopada w Iserlohn-Letmathe w Nadrenii Północnej-Westfalii. Przebiegły pod hasłem „Budować mosty i pojednać się”. W ramach uroczystości odbyło się nabożeństwo w ewangelickim kościele pokoju oraz spotkanie w domu parafialnym. Gośćmi jubileuszu byli dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk i bp Pál Lackner z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego na Węgrzech, którzy opowiadali o projektach diakonijnych realizowanych w ich krajach. Wanda Falk mówiła o pracy diakonijnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem działań zrealizowanych we współpracy z „Hoffnung für Osteuropa” w Westfalii.

Zawsze byli państwo otwarci na prośby Diakonii Polskiej. Mimo ogromnego rozwoju gospodarczego, wciąż mamy w Europie Wschodniej duże problemy socjalne. Diakonia stara się pomagać tam, gdzie jest to możliwe – dzieciom, rodzinom, seniorom, osobom samotnym. Bez pomocy naszych partnerów nie bylibyśmy w stanie tego robić. Dlatego jeszcze raz serdecznie dziękuję – powiedziała Wanda Falk w swych pozdrowieniach dla „Hoffnung für Osteuropa” w Nadrenii, Westfalii i Lippe.