Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Przekaż nam swój 1%. KRS: 0000260697
Czytaj więcej

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Apel w sprawie polityki migracyjnej

8 grudnia 2020

Apel w sprawie polityki migracyjnej

(fot. geralt/pixabay)

 

W instytucjach Unii Europejskiej trwają prace nad kolejnym Funduszem Azylu, Migracji i Integracji (AMIF). W związku z tym siedemnaście organizacji pomocowych, w tym Eurodiaconia, skierowało do Komisji Europejskiej i rządów poszczególnych państw wspólny apel w sprawie polityki migracyjnej. Jego celem jest usprawnienie pomocy migrantom i uchodźcom w Europie.

Sygnatariusze apelu postulują humanitarne, transparentne i efektywne wykorzystanie funduszy unijnych, umożlwiające wsparcie uchodźców, migrantów i osób ubiegających się o azyl. Zwracają uwagę na cztery aspekty, które powinny być wzięte pod uwagę w pracach nad AMIF.

Sprawiedliwy podział i zasada partnerstwa

Po pierwsze, zdaniem sygnatariuszy apelu, należy zapewnić sprawiedliwy i odpowiedni podział środków – zgodnie z priorytetami UE. W tym kontekście konieczna jest solidarność i zachowanie sprawiedliwego podziału odpowiedzialności pomiędzy państwami członkowskimi. Jednocześnie należy ustanowić stałe minimum środków przeznaczanych na działania na rzecz wzmacniania Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego (przynajmniej 20 proc.) oraz integracji i regularnej migracji (również przynajmniej 20 proc.).

Drugim postulatem zawartym w apelu jest ustanowienie zasady partnerstwa zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Chodzi o to, by programy związane z AMIF na różnych etapach – projektowania, rozwijania, monitorowania i ewaluacji – realizowali eksperci, w tym sami uchodźcy i migranci. To oni bowiem najlepiej widzą luki i niedociągnięcia polityk migracyjnych. Mogą więc być cennym źródłem wiedzy w procesie przygotowania kolejnych programów.

Solidarność z uchodźcami i spójne działania

Trzecią kwestią, którą podnoszą sygnatariusze apelu, są sprawy związane z przesiedleniami. Zgodnie z prognozami wysokiego komisarza ONZ ds. uchodźców (UNHCR), liczba uchodźców potrzebujących przesiedlenia wzrośnie w 2021 r. do 1,4 mln. „Solidarność (…) jest ważniejsza i bardziej potrzebna niż kiedykolwiek wcześniej. Sytuacja wymaga od społeczności międzynarodowej operacjonalizacji solidarności” – czytamy w apelu. Jego sygnatariusze podkreślają, że unijne fundusze powinny umożliwiać przesiedlenia, łączenie rodzin i rozwój uzupełniających się ścieżek dostępu do ochrony w Unii Europejskiej. Potrzebny jest też bezpośredni dostęp do azylu w UE.

Czwarty aspekt, który zdaniem autorów apelu należy uwzględnić w pracach nad AMIF, to kwestia finansowania projektów w krajach spoza Unii Europejskiej. Wsparcie finansowe takich projektów powinno być ograniczone do priorytetów związanych z wewnętrzną polityką azylową i migracyjną UE (przesiedlenia, regularna migracja, powroty, wsparcie przy ponownych przyjazdach i reintegracja). Sygnatariusze apelu postulują stworzenie jasnych kryteriów i prowadzenie spójnej polityki w finansowaniu takiej działalności.

Apel podpisało siedemnaście organizacji zajmujących się pomocą migrantom i uchodźcom oraz sprawami społecznymi. Są wśród nich m.in.: Eurodiaconia, Komisja Kościołów na rzecz Migrantów w Europie, UNHCR, Caritas Europa, Kościół Ewangelicki w Niemczech (EKD) – biuro w Brukseli. Diakonia Polska jest członkiem Eurodiaconii.

mk

 

Czytaj: pełny tekst apelu (EN)

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca