Wybierz język

Diakonia na Kirchentagu w Dortmundzie

25 czerwca 2019

kirchentagu

Wizyta prezydenta Diakonii Niemieckiej ks. Ulricha Lilie (drugi od prawej) na stoisku Diakonii Polskiej na Kirchentagu w Dortmundzie (fot. Agnieszka Jelinek)

Podczas tegorocznego Kirchentagu jedną z hal Targów Możliwości nazwano Forum Diakonii, gdzie swoją działalność prezentowały organizacje diakonijne. Również Diakonia Polska miała swoje stoisko, na którym można było porozmawiać o jej projektach, problemach społecznych współczesnej Europy oraz możliwej współpracy w zakresie ich rozwiązywania.

Ewangelickie Dni Kościoła (Kirchentag) w Dortmundzie odbyły się od 19 do 23 czerwca pod hasłem „Co za zaufanie”. W ramach imprezy miało miejsce szereg wykładów, dyskusji, koncertów i nabożeństw. Na Targach Możliwości tysiące organizacji kościelnych, diakonijnych i społecznych prezentowało swoją działalność. Wśród nich znalazły się trzy polskie stoiska: Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce i Diakonii Polskiej.

Zgromadzenie w ramach Forum Diakonii stoisk setek różnych organizacji pomocowych to rzadka okazja do spotkania przedstawicieli tych organizacji w jednym miejscu. Była możliwość zapoznania się z ich działalnością, wzięcia udziału w interaktywnych warsztatach, jak i wymiany doświadczeń w zakresie pracy diakonijnej. Wspólnymi wyzwaniami tych organizacji są m.in. polityka senioralna, migracje czy walka z wykluczeniem społecznym. Odwiedzający stoisko Diakonii Polskiej mogli porozmawiać o działalności diakonijnej w Polsce, wyzwaniach w niesieniu pomocy potrzebującym, a także możliwej współpracy. Na stoisku obecni byli prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, dyrektor Wanda Falk, pracownicy biura, a także przedstawiciele Ewangelickiego Stowarzyszenia „Maria-Marta” w Ustroniu.

Stoisko odwiedziło wiele osób – zarówno zwykli uczestnicy Kirchentagu, jak i przedstawiciele różnych organizacji kościelnych i diakonijnych, w tym partnerzy prowadzonych projektów. Wśród gości znaleźli się m.in.: prezydent Diakonii Niemieckiej ks. Ulrich Lilie, członkini zarządu Diakonii Niemieckiej Maria Loheide, Elke Grothe-Kühn, Christian Heine-Göttelmann i Helga Siemens-Weibring z Diakonii Nadrenii, Westfalii i Lippe, emerytowany dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii Reinhard Witschke, ks. Niels Back i Eyk Schröder z Diakonii Dortmund, ks. Angelika Weigt-Blätgen z Evangelische Frauenhilfe w Westfalii, przewodniczący zarządu Diakonii Düsseldorf Thorsten Nolting, dyrektor Diakonii Berlina, Brandenburgii i Śląskich Górnych Łużyc Barbara Eschen, Inge Rühl i Vera Gast-Kellert z kierownictwa Frauenarbeit Gustav-Adolf-Werk, przewodniczący Gustav-Adolf-Werk Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Oldenburgu ks. Dietrich Schneider, s. Susanne Sorban z Diakovere, ks. Wladimir Tatarnikow z Kościoła Luterańskiego na Białorusi, Elena Kurmysowa z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego w Kaliningradzie, a także biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce ks. Jerzy Samiec i biskup Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Polsce ks. Marek Izdebski.

Jednym z odwiedzających był Werner Stepan, emerytowany pracownik Diakonii Nadrenii, Westfalii i Lippe. Przed laty angażował się we wsparcie projektów diakonijnych w Polsce. Pomoc ta obejmowała m.in. dofinansowanie Stowarzyszenia „Maria-Marta”, wsparcie diakonii parafialnej na Mazurach czy szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych dla Diakonii Polskiej. – W tej współpracy było dla mnie ważne, aby stworzyć żywe partnerstwo z Diakonią Polską i Parafią Ewangelicko-Augsburską w Ustroniu, poznawać ludzi w Polsce, ich potrzeby i pytania, zobaczyć, jak można się rozwijać w parafii – opowiadał.

Obecność stoiska Diakonii Polskiej na Kirchentagu w Dortmundzie była możliwa dzięki współpracy z Diakonią Niemiecką i Diakonią Nadrenii, Westfalii i Lippe. Z ramienia tej drugiej organizacji Elke Grothe-Kühn została oddelegowana do pomocy przedstawicielom Diakonii Polskiej.

Kolejny Kirchentag odbędzie się w maju 2021 r. we Frankfurcie nad Menem i będzie to 3. Ekumeniczny Kirchentag.

mk

 

Fotorelacja z Kirchentagu w Dortmundzie (fot. Agnieszka Jelinek, Michał Karski)

 

Zdjęcia

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca