Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Jezus widział, rozumiał i działał

25 października 2019

Jezus widział, rozumiał i działał

Ewangelia Łukasza – Biblia Ekumeniczna (fot. mk)

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyło się seminarium egzegetyczne na temat „Jezus widział, rozumiał i działał. Czy jest to wiążące i dla nas?”. Poprowadził je argentyński teolog ewangelicki ks. prof. René Krüger, który wygłosi również główny wykład podczas uroczystości 20-lecia Diakonii Polskiej.

Seminarium odbyło się 24 października w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT). Wzięli w nim udział studenci teologii ewangelickiej, bibliści z ChAT, a także przedstawiciele Diakonii Polskiej z jej dyrektor Wandą Falk.

Seminarium

Omawianym tekstem biblijnym była historia uzdrowienia kobiety w szabat, opisana w Ewangelii Łukasza 13,10–17. Ks. prof. Krüger zwracał uwagę na mechanizmy wykluczenia w ówczesnym społeczeństwie. Osoby z niepełnosprawnością czy chore były wykluczane z pewnych części życia społecznego i religijnego. – Awersja do niepełnosprawności była zakorzeniona w mentalności. Uważano, że istnieje bezpośredni związek między grzechem i karą – mówił teolog.

Ks. prof. Krüger zwrócił uwagę, że Jezus miał często kontakt fizyczny z osobami z niepełnosprawnością czy chorymi, nie miał oporu, by stać się przez to rytualnie nieczystym. W tej sytuacji wykluczania jawił się jako ten, który włącza. Teolog zauważył również, że uzdrawiając Jezus mówi „jesteś uwolniona”. Używa tu formy passivum divinum – nie wypowiada słowa „Bóg”, ale każdy Żyd rozumiał, że to Bóg uwalnia.

Zdaniem argentyńskiego duchownego problemem diakonii jest mentalność pomocnika, tymczasem chodzi nie tylko o pomoc, ale o wzajemną inkluzję. – Zaangażowanie na rzecz potrzebujących to nie jest tylko rozrywka Kościoła. To jego jedyna droga – przekonywał. Kościół – zdaniem teologa – nie może oczekiwać, że całe społeczeństwo podzieli jego idee, ale powinien zwiastować idee Ewangelii.

René Krüger

Ks. prof. René Krüger jest biblistą w Instituto Superior Evanéglico de Estudios Teológicos w Buenos Aires oraz na Wydziale Teologicznym Universidad Católica Argentina, a także duchownym Kościoła Ewangelickiego nad La Platą. Podczas swojego pobytu w Polsce wygłosi również wykłady na uroczystości 20-lecia Diakonii Polskiej w Warszawie, a także we Wrocławiu i Katowicach.