Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Jubileusz Diakonii koszalińskiej

2 grudnia 2011


Stacja Diakonijna w Koszalinie
fot. Romuald Długosz

Stacja Diakonijna w Koszalinie świętuje 10-lecie swojego istnienia. Podczas uroczystości jubileuszowej podsumowano miniony okres pracy, dziękowano partnerom za lata współpracy oraz witano nowych partnerów.

Uroczystości odbyły się 2 grudnia. Gośćmi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej oraz koszalińskiej Diakonii byli wszyscy ci, dla których wsparcie charytatywne i zainteresowanie ma znaczenie. Obchody jubileuszu rozpoczęło nabożeństwo w Kościele Św. Gertrudy, odprawione przy udziale prezesa Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp. Ryszarda Bogusza, zwierzchnika diecezji pomorsko-wielkopolskiej bp. Marcina Hintza, prezesa Synodu ks. Waldemara Pytla, ks. nadradcy Christopha Ehrichta oraz proboszcza koszalińskiej parafii ks. Janusza Staszczaka. Kazanie wygłosił bp Hintz.

Święto koszalińskiej Diakonii było okazją do oficjalnego zakończenia dziesięcioletniej współpracy z Fundacją Rita von Gaudecker oraz rozpoczęcia wspólnych działań z Pommerschen Diakonieverein e.V. Słowa wdzięczności za współpracę oraz gratulacje w imieniu Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego złożyli jej prezes bp Ryszard Bogusz oraz dyrektor generalna Wanda Falk. Słowa pozdrowień bp. Jerzego Samca odczytała dyrektor kancelarii Konsystorza Ewa Śliwka. Ks. Janusz Staszczak wraz z kurator Urszulą Baranowską złożyli podziękowania całemu zarządowi Fundacji oraz jej przewodniczącej dr Ricie Scheller, a także powitali delegację z Zussow – nowych partnerów Diakonii.

Pracownik Diakonii koszalińskiej Izabela Główka-Sokołowska w swym wystąpieniu podkreśliła, jak ważna dla działań diakonijnych była  współpraca z Fundacją Rita von Gaudecker i Diakonią Kościoła. Podziękowała wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Diakonii w Koszalinie.

Po zakończeniu części oficjalnej goście zaproszeni zostali do sali parafialnej na poczęstunek oraz specjalny program adwentowy przygotowany przez Fundację Rita von Gaudecker. Złożyły się na niego pieśni oraz opowieści adwentowe. Wszyscy obecni na jubileuszu goście – zarówno ci oficjalni, jak i ci, dla których Diakonia w Koszalinie prowadzi swą działalność – wyrazili nadzieję, że Diakonia będzie się nadal rozwijała tak dynamicznie, jak w ciągu ostatniej dekady.

źródło: diakonia-koszalin.pl

_____________________

Zobacz też: Diakonia Koszalin