Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Ks. Schuch wprowadzony w urząd prezydenta Diakonii Niemieckiej

26 lutego 2024

Prezydent Diakonii Niemieckiej ks. Rüdiger Schuch (fot. Diakonie/Thomas Meyer)

 

W Berlinie podczas uroczystego nabożeństwa ks. Rüdiger Schuch został oficjalnie wprowadzony w urząd prezydenta Diakonii Niemieckiej. Na uroczystości obecna była dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Diakonia Polska współpracuje z Diakonią Niemiecką (Diakonie Deutschland) od początku swojej działalności. Niemieccy partnerzy diakonijni wspierali i wspierają Diakonię Polską w zakresie realizacji różnorodnych programów pomocowych, a także organizacji struktur i instytucji czy dokształcania kadr. Obecnie są m.in. prowadzone projekty pomocy na rzecz uchodźców z Ukrainy we współpracy z Diakonie Katastrophenhilfe – humanitarną agendą niemieckiej Diakonii. W 2022 r. Diakonia Polska przyznała swoją doroczną nagrodę główną „Miłosiernego Samarytanina” Ewangelickiemu Dziełu Diakonii i Rozwoju (Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung), w ramach którego działają właśnie Diakonia Niemiecka, Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe.

1 stycznia ks. Rüdiger Schuch zastąpił na stanowisku prezydenta Diakonii Niemieckiej ks. Ulricha Liliego. 20 lutego w kościele ewangelickim św. Krzyża w Berlinie został oficjalnie wprowadzony w urząd przez bp Kirsten Fehrs, p.o. przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD).

Na uroczystości obecna była dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk, która wraz z prezesem Diakonii Polskiej bp. Ryszardem Boguszem skierowała list gratulacyjny do nowego prezydenta Diakonii Niemieckiej. „Rozpoczyna Ksiądz ważne zadanie w wymagających czasach. Życzymy Księdzu zdrowia, pewności siebie, wytrwałości i niezbędnego wsparcia ze strony całej Diakonii. (…) Cieszymy się, że mogliśmy Księdza już poznać w Polsce i przekonać się, jak bardzo Księdzu zależy na wspólnym działaniu z naszą Diakonią i na współpracy europejskiej. To napełnia nas satysfakcją, ponieważ wiemy, że możemy kontynuować wieloletnie i pełne zaufania relacje z niemieckimi partnerami” – napisali w liście.

Ks. Rüdiger Schuch urodził się w 1968 r. W latach 2020–2023 był przedstawicielem Kościołów ewangelickich w Landtagu i rządzie kraju związkowego Nadrenii Północnej-Westfalii. Wcześniej był również pastorem w kilku parafiach ewangelickich, superintendentem okręgu kościelnego Hamm, przewodniczącym zarządu diakonijnej Fundacji Ewangelickiej Perthesa, a także członkiem organów nadzorczych różnych organizacji diakonijnych. W lutym 2023 r. został wybrany na nowego prezydenta Diakonii Niemieckiej. Obecnie oprócz pełnienia funkcji prezydenta Diakonii Niemieckiej jest również wiceprzewodniczącym zarządu Ewangelickiego Dzieła Diakonii i Rozwoju. W listopadzie 2023 r. ks.  Rüdiger Schuch wraz z ks. Urlichem Lilie odwiedzili Dolny Śląsk, aby nowy prezydent mógł się zapoznać z działalnością diakonijną w Polsce (pisaliśmy o tym tutaj).