Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

5 września 2019

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności

(fot. kolosser417/pixabay)

 

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dobroczynności. To dobra okazja, by zwrócić uwagę na działalność organizacji humanitarnych, charytatywnych i wolontariackich. Jedną z nich jest Diakonia Polska, która od ponad dwudziestu lat niesie pomoc ludziom w potrzebie, a także koordynuje projekty wolontariackie.

Dobroczynność to – najkrócej ujmując – niesienie pomocy potrzebującym. We współczesnym świecie osób znajdującej się w trudnej sytuacji i potrzebujących wsparcia są miliony: uchodźcy, seniorzy, osoby z niepełnosprawnością, chorzy, bezdomni, bezrobotni, uzależnieni, dotknięci skutkami katastrof naturalnych, ofiary przemocy, osoby w trudnej sytuacji materialnej i in. Ich sytuacja – i tak niełatwa – byłaby o wiele trudniejsza, gdyby nie wsparcie pracowników i wolontariuszy organizacji pomocowych.

Międzynarodowy Dzień Dobroczynności jest obchodzony 5 września, w rocznicę śmierci Matki Teresy z Kalkuty, niosącej pomoc potrzebującym w Indiach i innych miejscach na świecie, laureatki Pokojowej Nagrody Nobla w 1979 r. Dzień ten jest okazją do zwrócenia uwagi na działalność organizacji humanitarnych, charytatywnych i wolontariackich, a także do zachęcania do zaangażowania się w pomaganie potrzebującym. Sposobów takiego zaangażowania jest kilka: regularne lub doraźne wsparcie organizacji charytatywnych, przekazywanie im 1% swojego podatku dochodowego, wolontariat, pomoc rzeczowa.

Dobroczynna działalność Diakonii Polskiej

Diakonia Polska jest organizacją, która od ponad dwudziestu lat prowadzi działalność dobroczynną. Realizuje szereg projektów wspierających dzieci, młodzież, rodziny w trudnej sytuacji życiowej, seniorów, osoby z niepełnosprawnością, chore, poszkodowane przez katastrofy i klęski żywiołowe i in.

Diakonia organizuje konsultacje i konferencje w zakresie problematyki diakonijnej. Koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego, przyjmując zagranicznych wolontariuszy w Polsce i wysyłając polskich za granicę. Bierze udział w ekumenicznych akcjach charytatywnych wraz z rzymskokatolickim Caritas, reformowaną Diakonią i prawosławnym Eleosem. Aktywnie współpracuje z instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz wieloma organizacjami diakonijnymi i charytatywnymi w Polsce i za granicą. Wspiera też parafialną i diecezjalną działalność diakonijną, w ramach której rozwinęło się bardzo wiele inicjatyw pomocowych: stacji diakonijnych, wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, świetlic środowiskowych i in.

W tym roku mija 20 lat od momentu, gdy Diakonia Polska uzyskała osobowość prawną. W 2006 r. otrzymała zaś status organizacji pożytku publicznego. Obecnie w Polsce prowadzonych jest blisko 100 aktywności diakonijnych. Są to m.in.: domy opieki, domy samopomocy, stacje diakonijne, wypożyczalnie sprzętu, świetlice środowiskowe, placówki edukacyjne i opiekuńcze oraz poradnictwa. W ramach tej działalności ponad 21 tys. osób otrzymuje pomoc, 950 osób pozostaje zatrudnionych, zaś ponad tysiąc udziela się społecznie.

Dobroczynność jest ważna, bo drugi człowiek jest ważny. Powinniśmy obdarzać sercem drugiego człowieka. Dobro zawsze wraca. Nigdy nie wiadomo, kiedy sami będziemy potrzebować wsparcia. Mamy w sobie duże pokłady dobra, tylko często ich nie wykorzystujemy – mówi dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

W Międzynarodowym Dniu Dobroczynności zachęcamy do zaangażowania się w działalność dobroczynną i wspierania organizacji niosących pomoc ludziom w potrzebie.