Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Polska wolontariuszka w Andaluzji

9 lipca 2024

Podczas swojego wolontariatu w Andaluzji Sabina współorganizowała sprzątanie wybrzeża przez wolontariuszy

 

Sabina odbyła kilkumiesięczny wolontariat w organizacji La Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci na południu Hiszpanii, wspierając młodych ludzi z regionu w zdobywaniu umiejętności dotyczących poznawania możliwości edukacyjnych, kulturalnych i zawodowych we współczesnej Europie. Organizacją wysyłającą w jej projekcie była Diakonia Polska.

Diakonia Polska koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego od 1999 r. Wysyła polskich wolontariuszy za granicę i przyjmuje zagranicznych w Polsce. Sabina była wolontariuszką w Jerez de la Frontera w Andaluzji, na południu Hiszpanii. Od października do maja realizowała tam projekt wolontariacki w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności, a jej organizacją wysyłającą była Diakonia Polska.

Organizacją, w której Sabina odbywała swój wolontariat, było La Asociación Amigos de Europa Leonardo da Vinci. – Pracowałam głównie w biurze przy tworzeniu bazy danych, prezentacji, treści do mediów społecznościowych oraz przy tłumaczeniu materiałów. Promowaliśmy również wśród uczniów w szkołach możliwości oferowane przez program Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności – opowiada polska wolontariuszka.

Ponadto Sabina współorganizowała wolontariat krótkoterminowy oraz wymiany językowe. W ramach dwutygodniowego wolontariatu jego uczestnicy sprzątali wybrzeże. Wzięli też udział w wykładzie o śmieciach morskich na Uniwersytecie w Kadyksie. – Miałam okazję prowadzić dla nich gry zapoznawcze i uczyć kilku tańców – wspomina Sabina. Natomiast w ramach wymian językowych stworzono dla młodych ludzi przestrzeń na rozwijanie ich umiejętności językowych poprzez rozmowy w różnych językach.

– Wolontariat w Andaluzji wpłynął na rozwój mojej znajomości języka hiszpańskiego, ponieważ mogłam go wykorzystywać w codziennym życiu. Poznałam wspaniałych ludzi z różnych krajów i mogliśmy wzajemnie poznawać nasze kultury. Miałam również okazję spróbować różnych typowych hiszpańskich dań, czy zwiedzić inne miasta w Andaluzji. A przede wszystkim mogłam nauczyć się wielu rzeczy o sobie – podsumowuje swój projekt wolontariacki Sabina.

 

Zobacz też: Wolontariat europejski