Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc uczniom w czasie pandemii

15 kwietnia 2020

(fot. FB PEA Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie)

 

Z powodu pandemii COVID-19 od miesiąca szkoły są zamknięte, a nauczanie jest prowadzone zdalnie. To jednak może prowadzić do wykluczenia edukacyjnego części uczniów, bo nie wszyscy mają dostęp do sprzętu umożliwiającego taką edukację. Diakonia Polska oferuje pomoc uczniom w czasie pandemii, przekazując osobom potrzebującym tablety.

Diakonia Polska od lat działa na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych. Prowadzi programy wsparcia uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji socjalnej. W ich ramach m.in. przekazuje potrzebującym wyprawki szkolne czy dofinansowuje stypendia edukacyjne. W ramach swoich projektów wspiera też różne placówki i inicjatywy diakonijne, które prowadzą zajęcia edukacyjne, aktywizujące i motywujące dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym i edukacyjnym.

Diakonia przeciwdziała wykluczeniu

Pomoc uczniom w czasie pandemii COVID-19 jest niezbędna w celu przeciwdziałania wykluczeniu edukacyjnemu. Konieczność nauki zdalnej powoduje, że część uczniów ma utrudniony dostęp do edukacji. Nie wszystkich bowiem stać na sprzęt umożliwiający uczestniczenie w tak prowadzonych lekcjach. Często też się zdarza, że w rodzinie jest za mało urządzeń, by wszystkie dzieci mogły się uczyć on-line. W tej sytuacji nierówności ekonomiczne jeszcze bardziej niż zwykle wpływają na nierówność szans edukacyjnych.

Dostrzegając ten problem Diakonia Polska chce zaoferować pomoc uczniom w czasie pandemii COVID-19. Od kilku tygodni prowadzi zbiórkę na rzecz osób, które w szczególny sposób odczuwają skutki pandemii. Z zebranych dotąd funduszy, a także w ramach współpracy projektowej z międzynarodowymi organizacjami partnerskimi, zakupiono już pierwszą partię tabletów. Poprzez diakonie diecezjalne i parafie ewangelickie zostały one przekazane uczniom potrzebującym takiego wsparcia.

Jak wspierać działania Diakonii

Oprócz wsparcia uczniów Diakonia Polska chce też nieść pomoc seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnością, które w czasie pandemii potrzebują szczególnego wsparcia w codziennych zakupach i organizacji niezbędnego transportu.

Wszelkie wsparcie działań Diakonii Polskiej w zakresie pomocy osobom szczególnie odczuwającym skutki pandemii COVID-19 można przekazywać na poniższe konto bankowe:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Pomoc epidemia”

 

Czytaj też: