Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia wirusem

13 marca 2020

Pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia wirusem

W imieniu Diakonii Polskiej zwracamy się z apelem, aby w tym czasie być szczególnie wrażliwym na potrzeby i ograniczenia, jakie w obecnej rzeczywistości mogą pojawić się u osób, których funkcjonowanie w obliczu koronawirusa może być utrudnione – osób starszych, samotnych, chorych i niepełnosprawnych, a także rodzin z małymi dziećmi – nawołują w swoim piśmie Dyrektor Generalny i Prezes Diakonii Polskiej.

Dyrektor Wanda Falk i Biskup Ryszard Bogusz zwracają uwagę na konieczność uwrażliwienia siebie nawzajem i okazywanie pomocy która w czasach zagrożenia epidemiologicznego może dla wielu osób okazać się nieoceniona. Jak jednak podkreślają, w związku z ograniczeniami, jakie stawia przed nami obecna sytuacja w Polsce i na świece – wszystko  z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i z dostosowaniem się do ogólnopaństwowych rozporządzeń.

Pomoc okazywana drugiemu człowiekowi to jeden z filarów Diakonii. Poprzez Chrystusowe przykazanie miłości jesteśmy wezwani do odpowiedzialności nie tylko za siebie, ale także za naszych bliźnich. Wyrazem tej odpowiedzialności może być z jednej strony ograniczenie bądź całkowite powstrzymanie się od aktywności, które nie są dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana koordynacja wzajemnej pomocy, w tym za pośrednictwem dostępnych narzędzi telefonicznych i internetowych.

Diakonijna pomoc bliźniemu, w tym sąsiedzka troska, pomoc w zakupach, w kontakcie z lekarzem, wykupienie recepty, zapytanie o samopoczucie, czy umożliwienie uczestnictwa w niedzielnym nabożeństwie za pomocą środków komunikacji elektronicznej mogą sprawić, że codzienność osób potrzebujących wsparcia będzie łatwiejsza – napisali.

Szczegóły w dołączonym dokumencie pdf:

Apel z Diakonii Polskiej – pomoc w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego