Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Powstało Centrum Aktywności Lokalnej

2 grudnia 2009

W parafii ewangelickiej w Ustroniu na Śląsku Cieszyńskim rozpoczęło działalność Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej, którego oficjalne otwarcie miało miejsce 14 listopada br. W budynku Centrum mieszczą się pracownie: komputerowa, kulinarna i ceramiczna oraz sala spotkań. Centrum jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych: dzieci, młodzieży i seniorów, szczególnie zaś dla osób, które nie mogą w pełni korzystać zróżnego rodzaju usług dotyczących pracy, nauki lub nie mogą rozwijać swoich zainteresowań.

Ewangelickie Centrum Aktywności Lokalnej powstało z inicjatywy Diakonii Polskiej, której biuro zajęło się opracowaniem wniosku projektu, przeprowadziło akcję fundraisingową, koordynowało współpracę z partnerami zagranicznymi. Wsparcie finansowe i merytoryczne tego projektu udało się uzyskać ze strony przy Diakonisches Werk Rheinland, ogólnoniemieckiej akcji „Hoffnung für Osteuropa” oraz Neunkirchener Erziehungsverein. Centrum może liczyć na dotacje ze strony Miasta Ustroń i PFRON-u.

W nowym budynku będzie miało swoją siedzibę działające już od kilkunastu lat Stowarzyszenie Maria-Marta, które zrzesza ponad 40 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością z Ustronia, powiatu cieszyńskiego i innych rejonów Śląska.

D. Lukas/biuro Diakonii
____________________

„Otwarcie kolejnej placówki diakonijnej, która będzie służyć ludziom potrzebującym wsparcia, jest dla nas zawsze szczególnym powodem do świętowania. Stworzenie takich możliwości i troska o tych ludzi – to nasza odpowiedzialność iwypełnienie ewangelicznego przesłania, by opiekować się tymi, którym jest trudniej.

Instytucje użyteczności publicznej najlepiej powstają dzięki działaniu całego grona osób.

Każdy, kto wnajmniejszym stopniu przyczynił się do powstania Centrum, zasługuje na wyrazy szacunku, gdyż największą wartością jest człowiek.

To Centrum nie powstałoby bez zaangażowania wielu osób i organizacji: bez wsparcia Stowarzyszenia „Maria-Marta”, organizacji samorządowych. W imieniu Diakonii Polskiej chciałabym szczególnie podziękować partnerom zagranicznym biorącym udział w projekcie utworzenia Centrum: panu Wernerowi Stepanowi zDiakonisches Werk Rheinland – koordynatorowi Akcji „Nadzieja dla Europy Wschodniej”, kierownictwu Neunkirchener Erziehungsverein – za pomoc merytoryczną i finansową przy powstaniu siedziby Centrum. Dziękuję także Radzie Parafialnej parafii w Ustroniu – za to, że Centrum może mieć swoją siedzibę przy parafii wUstroniu.”

Wanda Falk, Dyrektor generalna Diakonii Polskiej 


Rozmowa z Wernerem Stepanem,

koordynatorem Akcji „Hoffnung für Osteuropa“

 

Jak układała się wzajemna współpraca w ramach projektu?

Werner Stepan
: Był to długi proces, który rozpoczął się przed trzema laty, było wiele rozmów, dopracowywania koncepcji. Wniosek o przyznanie środków na ten projekt był najpierw złożony do Fundacji Aktion Mensch. Nie został jednak przyjęty, ponieważ Fundacja wspierała już wiele innych projektów z Polski.
W końcu stanęło na tym, że budowę Centrum będą współfinansować Diakonisches Werk Rheinlad, Akcja „Hoffnung für Osteuropa”. Będziemy ten projekt wspierać przez trzy kolejne lata.
Neunkirchener Erziehungsverein i Fundacja diakonijna Wittekindshof udzielili pomocy merytorycznej.

Co jest najważniejsze w tym projekcie?

W.S.:
To, że wiele osób z niepełnosprawnością otrzyma nowe perspektywy zawodowe i życiowe. Przecież rodzice tych osób będą coraz starsze, dobrze więc, jeśli ich dzieci mogą stawać się bardziej samodzielne.

Ile osób będzie mogło skorzystać z Centrum?

W.S.:
Planowaliśmy, że w skali roku będzie to 48 osób.

rozm. D. Lukas