Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

Przekaż nam swój 1%. KRS: 0000260697
Czytaj więcej

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagroda dla Pani Bożeny Polak

21 grudnia 2020

nagroda dla Pani Bożeny Polak

W katowickim kościele mariackim w dniu 8 grudnia 2020 roku wręczono nagrody im. bł. ks. Emila Szramka. Jedną z laureatek, nagrodzoną za działalność charytatywną, została Pani Bożena Polak. Od lat koordynuje ona działalność Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” przy Parafii E-A w Katowicach.

Wyróżnienie jest przyznawane osobom, które pozostają szczególnie zaangażowane w działalność społeczną dla dobra mieszkańców Katowic. Promują przez to miasto w tych dziedzinach, które były bliskie bł. ks. Emilowi Szramce.

Ksiądz Emil Szramek

Duchowny urodził się w 1887 roku. Jego styl duszpasterstwa cechowały otwartość i tolerancja. W przededniu wybuchu II wojny sporządził testament, w którym wszystko, co posiadał, rozdał potrzebującym. Pomimo represji ze strony władz okupacyjnych nie opuścił swojej parafii. Aresztowany 8 kwietnia 1940, przebywał kolejno w niemieckich obozach koncentracyjnych KL Dachau, Mauthausen-Gusen i ponownie w KL Dachau, gdzie zmarł. W obozie ks. E. Szramek stał się niekwestionowanym przywódcą księży w czasach okupacji. Podnosił więźniów na duchu, głosił kazania, w których dawał wyraz nadziei na odrodzenie Polski. Wobec prześladowców zachowywał się z godnością i spokojem.

Nagrodzeni w roku 2020

W roku 2020 nagrody im. ks. Emila Szramka przyznano za „wieloletnią działalność charytatywną, szlachetność i chrześcijańską pokorę i miłosierdzie, heroizm dnia codziennego i nieustającą troskę o godność ludzkiego trwania”. Wyróżniono dwie osoby. Pierwszą statuetkę odebrała Pani Ewelina Babczyńska. Doceniono jej osobiste zaangażowanie wraz z wolontariuszami w działalność kuchni charytatywnej, prowadzonej przez parafię rzymskokatolicką. Drugą laureatką została Pani Bożena Polak wraz z całym zespołem pracowników i wolontariuszy Ewangelickiego Centrum Diakonijnego Słoneczna Kraina. Pani Bożena Polak koordynuje działalność „Słonecznej Krainy” od początku działalności ośrodka w 2010 roku. Centrum każdego roku realizuje blisko 30 projektów kierowanych do potrzebujących. Prowadzona działalność charytatywna adresowana jest nie tylko dla mieszkańców Katowic. Odbywają się zajęcia i warsztaty wspierające dzieci i młodzież w postaci koła zainteresowań i pracy podwórkowej. Mają miejsce także spotkania dla seniorów, udzielane są bezpłatne porady prawne i psychologiczne, realizowane są projekty z zakresu pożytku publicznego.

Gratulacje

Gratulacje wyróżnionym złożył Prezydent Miasta Katowice, Pan Marcin Krupa. Podziękował za pracę na rzecz mieszkańców Katowic, jaka realizowana jest w „Słonecznej Krainie”. Uroczystość ta zbiegła się ze 150-leciem pamiątki konsekracji kościoła Niepokalanego Poczęcia Marii Panny w Katowicach. Podkreślana była współpraca ekumeniczna parafii ewangelickiej i katolickiej, która trwa od samego początku powstania obu parafii i realizowana jest aż po dzień dzisiejszy.

Diakonia Polska pozostaje jednym z partnerów projektowych „Słonecznej Krainy”. W ramach międzynarodowych projektów Diakonii Polskiej wspierana jest działalność Centrum na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych. Serdecznie gratulujemy Pani Bożenie Polak wyróżnienia!

 

 

 

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca