Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Spotkanie z grupą niemieckich ewangelików

4 września 2019

Spotkanie

(fot. Michał Karski)

 

Dyrektor i pracownicy biura Diakonii Polskiej spotkali się z przedstawicielami niemieckiego Towarzystwa Ewangelickiego na rzecz Spotkania Wschód-Zachód. Dyskutowano na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, a także o działalności Diakonii w tym zakresie.

Towarzystwo Ewangelickie na rzecz Spotkania Wschód-Zachód (Evangelische Gesellschaft für Ost-West-Begegnung) działa na rzecz lepszego wzajemnego zrozumienia i współpracy pomiędzy Niemcami a ich wschodnimi sąsiadami. Organizuje podróże studyjne i spotkania w celu głębszego poznania kultury, historii i współczesnych problemów wschodnich sąsiadów Niemiec.

Od 3 do 9 września grupa przedstawicieli Towarzystwa przebywa w Polsce. Odwiedza różne instytucje ewangelickie, ekumeniczne i kulturalne oraz spotyka się z przedstawicielami Kościoła ewangelickiego w Polsce. 4 września grupa spotkała się w Warszawie z dyrektor Diakonii Polskiej Wandą Falk i pracownikami biura Diakonii.

Diakonia i problemy społeczne w Polsce

Podczas spotkania dyskutowano o sytuacji społeczno-ekonomicznej w Polsce, a także o działalności Diakonii Polskiej. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in. migracje zarobkowe, samotność seniorów, problematyka ochrony zdrowia i niepełnosprawności. Pracownicy Diakonii zwracali uwagę, że ponad 2 miliony osób wyemigrowało z Polski w poszukiwaniu lepszej pracy po 2004 r. To zaś przyczyniło się do zjawiska eurosieroctwa dzieci. Również wielu seniorów nie może liczyć na pomoc swoich dzieci, które pracują za granicą. Zwrócono ponadto uwagę na niskie nakłady na ochronę zdrowia w Polsce w porównaniu do Niemiec.

Podczas spotkania była też mowa o rynku pracy w Polsce. Pracownicy Diakonii tłumaczyli, że obecnie bezrobocie w Polsce jest wprawdzie niskie, ale są regiony, gdzie jego poziom sięga kilkunastu procent. Uczestnicy spotkania dyskutowali również o niestabilnym rynku pracy w sektorze prywatnym i niskich zarobkach w sektorze publicznym.

Niemieccy goście mieli też okazję poznać niektóre działania Diakonii Polskiej, m.in. w zakresie pomocy eurosierotom, migrantom zarobkowym czy osobom z niepełnosprawnością.