Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wolontariat w Polsce dał mi wiele satysfakcji

8 czerwca 2022

Wolontariusze zagraniczni w Koninie (fot. Diakonia Polska)

 

– Wolontariat w Polsce dał mi wiele satysfakcji, jest doświadczeniem, dzięki któremu mogłam się rozwinąć. Jest to niesamowity sposób na zanurzenie się w kulturze innego kraju i niesienie pomocy miejscowym ludziom – mówiła Natalia z Hiszpanii podczas seminarium końcowego dla wolontariuszy zagranicznych.

Seminarium odbyło się od 23 do 26 maja w Koninie. Wzięli w nim udział młodzi ludzie z Czech, Francji, Hiszpanii i Niemiec, którzy w ostatnich miesiącach realizowali projekty wolontariackie koordynowane przez Diakonię Polską w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności (EKS). Spotkanie przygotowała i prowadziła Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej.

Wolontariusze od października pracowali w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu, Fundacji Dzieci „Arka” w Warszawie, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Katowicach oraz szkole podstawowej i przedszkolu w Koninie.

Czas rozwoju, spotkań i nowych doświadczeń

Podczas seminarium końcowego wolontariusze mieli okazję z jednej strony podsumować swoje projekty i czas spędzony w Polsce, z drugiej zaś poznać Wielkopolskę. W ramach edukacji regionalnej obejrzeli prezentację o tym regionie Polski, a także odwiedzili Muzeum Okręgowe w Koninie. Wzięli tam udział w lekcji muzealnej na temat polskiej biżuterii patriotycznej oraz w warsztatach dotyczących polskiej wsi i garncarstwa.

Podsumowując czas spędzony w Polsce wolontariusze przedstawili prezentacje multimedialne o swoich projektach. Opowiadali o ich przebiegu, a także dyskutowali na temat zdobytych doświadczeń i konfrontacji z polską kulturą i językiem. – Z pewnością było to doświadczenie, które dało mi wiele satysfakcji i dzięki któremu mogłam się rozwinąć. Dało też możliwość spotkania i poznania wielu ludzi. Jest to niesamowity sposób na zanurzenie się w kulturze innego kraju i niesienie pomocy miejscowym ludziom – mówi Natalia z Hiszpanii. – Wolontariat był dla mnie czasem samorozwoju, zastanowienia się nad swoim życiem i przyszłością, spotkań z nowymi ludźmi, poznania Polski i jej kultury. Miałem możliwość robić rzeczy, których zapewne nie będę już miał okazji doświadczyć – opowiada Milan z Czech.

Wolontariusze wspierali też uchodźców

Diakonia Polska od 1999 r. koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego. Jest zarówno organizacją goszczącą, jak i wysyłającą wolontariuszy. Należy do międzynarodowej sieci współpracy organizacji koordynujących wolontariat międzynarodowy EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network). Prowadzi projekty wolontariackie w ramach unijnego programu Europejski Korpus Solidarności.

Koordynatorka ds. wolontariatu w Diakonii Polskiej Ewa Wunsz opowiada, że w tym roku wolontariusze byli goszczeni w organizacjach bardzo doświadczonych we współpracy z wolontariuszami EKS i Diakonią, jak i w takich, które robiły to po raz pierwszy. – Cieszę się, że wszystkie działania udało się zrealizować i serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w opiekę nad wolontariuszami, za otwarte serca i gotowość udzielania wsparcia, dalece wykraczającą poza obowiązki służbowe – mówi. Zwraca też uwagę na wyzwania podczas realizacji projektów, takie jak pandemia COVID-19 czy niepewność związana z wybuchem wojny w Ukrainie. – Nasi wolontariusze odpowiadając na bieżące potrzeby, włączyli się w działania na rzecz uchodźców poprzez udział w zbiórkach oraz organizację działań adresowanych do osób przyjeżdżających z Ukrainy. Cieszę się, że mogliśmy z nimi współpracować i życzę im wszystkiego co najlepsze na przyszłość – podkreśla Ewa Wunsz.

mk

Czytaj też:

 

Projekty Międzynarodowego Wolontariatu Diakonijnego współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu „Europejski Korpus Solidarności”

 

Fotorelacja z seminarium dla wolontariuszy w Koninie (fot. Diakonia Polska)

 

Zdjęcia