Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Z niepełnosprawnością, lecz aktywni w Kościele

1 października 2009

W dniach od 28 września do 1 października 2009 r. odbyła się w Kolympari na Krecie konsultacja zorganizowana przez Światową Radę Kościołów i Ecumenical Disability Advocates Network (EDAN) poświęcona problematyce osób niepełnosprawnych w Kościele. Celem konsultacji była wymiana doświadczeń przedstawicieli Kościołów środkowoeuropejskich na temat włączenia osób niepełnosprawnych w aktywne życie Kościoła oraz stworzenie regionalnej sieci współpracy.

z niepełnosprawnością

 Diakonię Polską reprezentowali podczas konferencji ks. Marcin Brzóska i Radosław Kremzer. W pierwszym dniu konsultacji uczestnicy z różnych Kościołów i krajów zaprezentowali sposoby pracy z osobami niepełnosprawnymi na płaszczyźnie kościelnej, jak i w relacji Państwo-Kościół. W szczególny sposób swoje zaangażowanie prezentowali ludzie niepełnosprawni pracujący w Kościołach – zarówno świeccy, jak i duchowni, którzy dzielili się swoimi osiągnięciami, doświadczeniami i wskazywali na zaufanie, którym zostali obdarzeni przez gremia, czy osoby kierujące Kościołami. Jeden z uczestników – niewidomy ksiądz kieruje działem misji i ewangelizacji w Kościele luterańskim na Słowacji, inny uczestnik z Armenii – poruszający się na wózku inwalidzkim – prowadzi kancelarię patriarchalną Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego.

Nasza delegacja zaprezentowała pełny wachlarz pomocy i usług, jaki proponuje Kościół Ewangelicko-Augsburski w ramach Diakonii.

W drugim dniu dyskutowano nad dokumentem dotyczącym dalszego rozwoju Ecumenical Disability Advocates Network oraz nad dokumentem końcowym konferencji, w którym zawarto wnioski i zalecenia do dalszych działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Kościołach.

(RK, XMB)