Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Zgromadzenie Eurodiaconii w Edynburgu

22 marca 2019

zgromadzenie eurodiaconii

(fot. Eurodiaconia)

 

Pod hasłem „Mówić prawdę – zmieniać życie” odbyło się Doroczne Zgromadzenie Ogólne Eurodiaconii. Przedstawiciele kilkudziesięciu organizacji pomocowych z różnych krajów Europy podejmowali zagadnienia z zakresu polityki społecznej, pracy charytatywnej i współpracy międzynarodowej. Wszystko w kontekście rosnącej liczby fałszywych wiadomości (tzw. „fake newsów”). W Zgromadzeniu udział wzięły również przedstawicielki Diakonii Polskiej.

Zgromadzenie miało miejsce od 13 do 15 marca w Edynburgu w Szkocji. Wzięli w nim udział delegaci 49 organizacji członkowskich Eurodiaconii z 32 krajów. Z ramienia Diakonii Polskiej uczestniczyły dyrektor Wanda Falk i dr Iwona Baraniec.

Organizacją goszczącą był Kościół Szkocji. – To ważne, że w czasach niepewności, tam gdzie istnieje możliwość podziału, ci, którzy działają dla Chrystusa inspirowani sprawiedliwością społeczną, są razem – mówił podczas nabożeństwa inaugurującego Zgromadzenie ks. Richard Frazer.

Temat przewodni tegorocznego spotkania brzmiał „Mówić prawdę – zmieniać życie”. Odwoływał się do obecności i roli organizacji pomocowych w świecie pełnym fałszywych wiadomości i zmiennych narracji. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że w dzisiejszych czasach szczególnie istotne pozostaje zapewnienie, że diakonijne organizacje przekazują szczere świadectwo swojej chrześcijańskiej wiary.

Dzień pierwszy – tematyczne dyskusje, wybory, wizyta w Parlamencie

Pierwszego dnia odbyło się szereg dyskusji panelowych, warsztatów i rozmów na temat tego, jak Kościoły i organizacje diakonijne angażują się na rzecz sprawiedliwości społecznej. Szczególnie w kontekście rosnącej liczby fałszywych wiadomości (tzw. „fake newsów”). Podejmowano takie tematy, jak dostęp do informacji, forma i retoryka przekazu medialnego, postawa chrześcijan w kontekście negocjacji dotyczących brexitu (wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) czy wiarygodność przekazu Kościołów i organizacji pozarządowych.

Główną referentką Zgromadzenia była prof. Anne Birgitta Pessi z Uniwersytetu w Helsinkach. Wygłosiła referat na temat siły współczucia i jego relacji z prawdą. Odniosła się do dwóch kwestii istotnych w kontekście diakonijnej służby i diakonijnego świadectwa – współczucia i dzielenia wspólnej pasji (ang. compassion and co-passion). Temat przedstawiła z trzech perspektyw – jednostki, grupy i całego społeczeństwa. Mówiła o roli emocji w codziennym życiu i pracy, sposobach komunikowania się, dzielenia się radościami i troskami.

Ważnym momentem były wybory do Zarządu Eurodiconii. Ze względu na kończącą się kadencję poprzednich członków, wolnych było pięć z siedmiu miejsc. Skład Zarządu na czteroletnią kadencję uzupełnili Victoria Munsay z Diakonii Kościoła Waldensów, Olli Hlstrom z fińskiego Diakonissalaitos, Stephanie Scholz z Diakonii Niemieckiej, Vasileios Meichnetsidis z greckiego Apostoli oraz delegatka Diakonii Polskiej, Iwona Baraniec. Delegowanie do Zarządu to wielkie wyróżnienie, ale też nowe obowiązki i nowa odpowiedzialność. Wierzę, że będzie to dla Diakonii Polskiej i całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej ważne doświadczenie wzajemnego uczenia się i tworzenia rozwiązań dla osób potrzebujących. Kiedy jako organizacje mówimy jednym głosem możemy jeszcze bliżej współpracować w ramach naszych sieci kontaktów. Podkreślamy szacunek do godności każdego człowieka, działania na rzecz rozwiązywania problemów wykluczenia oraz aktywności w zakresie wyrównywania szans – powiedziała po wyborach.

Uczestników Zgromadzenia w szkockim parlamencie przyjął członek parlamentu Alasdair Allan. W swoim pozdrowieniu podkreślał znaczenie troski o dobro drugiego człowieka. Odniósł to do kontekstu migracji zarobkowej, kultury gościnności i otwarcia się na drugiego człowieka. Z kolei sekretarz generalna Eurodiaconii Heather Roy wyraziła w swoim pozdrowieniu opinię, że już sam fakt zorganizowania tak ważnej konferencji międzynarodowej w Wielkiej Brytanii pokazuje, że pomimo odczuwalnych w kraju napięć politycznych współpraca europejska na płaszczyźnie diakonijnej będzie kontynuowana.

Dzień drugi – wizyty studyjne

Drugi dzień Zgromadzenia był czasem wizyt studyjnych. Uczestnicy konferencji odwiedzili instytucje pomocowe w Glasgow, realizujące swoje zadania na rzecz różnych grup potrzebujących. Zobaczyli m.in. ośrodek dla dzieci poniżej 8. roku życia, z szerokim wyborem warsztatów i zajęć zarówno dla dzieci, jak i rodziców; placówkę dla osób z niepełnosprawnościami, adresującą działalność zarówno w systemie pobytów krótkoterminowych, jak i całodobowej pomocy; specjalistyczny dom dla ponad 30 osób starszych, cierpiących na demencję; ośrodek oferujący wsparcie osobom wychodzącym z uzależnień czy projekt samopomocy dla kobiet zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem. Spotkania z pracownikami, wolontariuszami i podopiecznymi były okazją do bliższego poznania wybranej placówki. Umożliwiły także wysłuchanie świadectw tych, którzy w trudnej sytuacji życiowej otrzymali pomoc.

Dzień trzeci – sesja robocza

Trzeci i ostatni dzień obrad był przede wszystkim poświęcony sprawom organizacyjnym Eurodiaconii. Podczas sesji roboczej zatwierdzono sprawozdania merytoryczne i finansowe, omówiono plany działania organizacji w najbliższych latach.

Ostatniego dnia obrad Zgromadzenie przyjęło również tekst deklaracji. Wskazano w niej na niebezpieczeństwo natłoku informacyjnego, zalewu tzw. „fake newsów” i tworzenia baniek informacyjnych we współczesnym świecie. W tym kontekście przekazywanie rzetelnych informacji jest odpowiedzialnością również organizacji pomocowych. „[W]ierzymy w znaczenie mówienia prawdy i dokładamy wszelkich starań, aby być prawdomównymi we wszystkim, co robimy. Jako organizacje diakonijne i świadczące usługi społeczne jesteśmy zobowiązani do uczciwości wobec odbiorców naszych działań i do bycia wiarygodnymi partnerami w ich trudnych życiowych sytuacjach. Poprzez naszą pracę socjalną i opiekuńczą przekazujemy na co dzień prawdę o ludzkiej godności i miłości” – napisali w deklaracji delegaci.

Zgromadzenie Eurodiaconii daje możliwość wymiany doświadczeń organizacji członkowskich. Mamy szansę zobaczenia lokalnych aktywności diakonijnych. Natomiast prowadzone debaty są inspiracją do angażowania się w pomoc osobom potrzebującym i mierzenia się z wyzwaniami stojącymi dziś w Unii Europejskiej. Motto Zgromadzenia w Edynburgu podkreślało konieczność rzetelnego mówienia o otaczającej nas rzeczywistości, w tym o osobach potrzebującym naszej pomocy. W pracy diakonijnej trzeba odważnie występować w imieniu tych, którzy potrzebują pomocy, a często nie mogą mówić w swoim imieniu. To jest odpowiedzialność nie tylko organizacji, ale każdego z nas – mówi dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk.

Eurodiaconia jest międzynarodową wspólnotą chrześcijańskich organizacji działających w zakresie pomocy socjalnej i medycznej oraz na rzecz sprawiedliwości społecznej. Obecnie zrzesza 49 członków z 32 krajów. Jednym z nich jest Diakonia Polska.

 

Zobacz też: