Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Struktura

Struktura Diakonii Polskiej

 • Rada Diakonii i Biuro Diakonii
 • Diakonie diecezjalne
 • Diakonie parafialne
 • Synodalna komisja ds. diakonii
Rada Diakonii
 • ustala politykę Kościoła w dziedzinie Diakonii Polskiej i sprawuje ogólny nadzór nad jej realizacją
 • kadencja trwa 5 lat
 • członkowie: dwóch z urzędu – Biskup Kościoła i Prezes Synodu; siedmiu z wyboru – po dwóch wybranych przez Synodalną Komisję ds. Diakonii (świeccy) i Konsystorz (świecki i duchowny) oraz trzech wybranych przez Synod (spośród świeckich członków Diecezjalnych Rad Diakonii)
 • obecny skład: Katarzyna Bruzi, Łukasz Cieślak, Izabela Główka-Sokołowska, ks. Adam Malina, Krystyna Penkała, Bożena Polak, bp Jerzy Samiec, ks. Tomasz Wigłasz, Wanda Wróblewska
Prezes Diakonii
diakonia polska bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

 • koordynuje politykę Kościoła w dziedzinie Diakonii Polskiej oraz współdziałania pionu wyodrębnionej Diakonii z działalnością innych jednostek Kościoła
 • kadencja trwa 5 lat
 • powołany spośród grona biskupów
 • obecny prezes: bp Ryszard Bogusz

 

Dyrektor Generalny

Wanda Falk (fot. zasoby Diakonii Polskiej)

 • realizuje politykę Kościoła w dziele Diakonii Polskiej, kieruje Diakonią Polską, nadzoruje jej personel, współdziała z innymi jednostkami organizacyjnymi Kościoła oraz odpowiednimi organami państwowymi i samorządowymi w sprawach Diakonii, udziela im rad oraz pomocy
 • kadencja trwa 5 lat
 • powołany przez Radę Diakonii na wniosek Biskupa Kościoła
 • obecna dyrektor generalna: Wanda Falk

 

Diakonie Diecezjalne


Diakonia Diecezji Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (KEA w RP)

43-400 Bielsko-Biała, pl. ks. M. Lutra 12
tel. 33 822 74 71, 33 815 0035, fax 33 815 00 38
e-mail: diec.cieszynska@luteranie.pl

dyrektor: ks. Marek Londzin
43-300 Bielsko-Biała, ul. Pod Grodziskiem 9
tel. 602 424 511
e-mail: marek.londzin@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Katowickiej KEA w RP
40-006 Katowice, ul. Warszawska 18
tel./fax 32 253 99 81
e-mail: diec.katowicka@luteranie.pl

dyrektor: Ruta Błaszczyk

 

Diakonia Diecezji Mazurskiej KEA w RP
11-400 Kętrzyn, ul. Zjazdowa 15
tel. 89 752 24 34; 502 055 619
e-mail: diec.mazurska@luteranie.pl

dyrektor: ks. Roland Zagóra
13-100 Nidzica, ul. Zamkowa 3
tel./fax 89 625 27 13
e-mail: roland.zagora@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej KEA w RP
81-703 Sopot, ul. Kościuszki 51
tel. 58 551 13 35
e-mail: diec.pomorsko-wlkp@luteranie.pl

dyrektor: ks. Wojciech Froehlich
76-200 Słupsk, ul. Krzywa 1
tel./fax 59 842 25 77
e-mail: wojciech.froehlich@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Warszawskiej KEA w RP
95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 8
tel. 42 215 59 55
e-mail: diec.warszawska@luteranie.pl

dyrektor: diakon Paweł Gumpert
98-100 Łask, pl. 11 listopada 35
tel. 43 675 30 61
e-mail: lask@luteranie.pl

 

Diakonia Diecezji Wrocławskiej KEA w RP
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
tel. 71 798 26 00, fax 71 798 26 01
e-mail: diakonia@diakonia.pl

dyrektor: ks. Robert Sitarek
54-239 Wrocław, ul. Wejherowska 28
tel. 71 798 26 00, fax 71 798 26 01
e-mail: sitarek@diakonia.pl