Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc Ukrainie | Help for Ukraine | Hilfe für die Ukraine

Pomoc Ukrainie

English/Deutsch

Od 24 lutego 2022 r. trwa wojna w Ukrainie, która została zbrojnie zaatakowana przez rosyjski reżim. Konflikt ten powoduje gigantyczny kryzys uchodźczy i humanitarny. Miliony uchodźców uciekają przed wojną do sąsiednich krajów – większość do Polski. Ludzie, którzy pozostali w Ukrainie, muszą się mierzyć z bezpośrednim zagrożeniem życia i zdrowia, ogromnymi zniszczeniami infrastruktury, brakiem żywności, wody, lekarstw, środków opatrunkowych, odzieży i innych produktów koniecznych do przeżycia w sytuacji trwającej wojny.

W dniu wybuchu wojny prezes Diakonii Polskiej i biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce wystosowali wspólny apel o składanie ofiar na rzecz pomocy Ukrainie. czytaj więcej

Od początku wojny Diakonia Polska wspiera uchodźców, organizuje pomoc potrzebującym w Ukrainie, prowadzi pomoc doraźną i przygotowuje długofalowe wsparcie dla osób poszkodowanych tym konfliktem. czytaj więcej

Wyzwania Diakonii Polskiej w sytuacji kryzysu związanego z wojną w Ukrainie to wsparcie uchodźców, pomoc humanitarna w Ukrainie i wynikający z wojny kryzys na całym świecie, w tym w Polsce. czytaj więcej

 

Wsparcie finansowe na rzecz pomocy osobom poszkodowanym przez wojnę w Ukrainie można przekazać tutaj:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP (Diakonia Polska)
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Ukraina”

 

Wpłat można także dokonywać z wykorzystaniem platformy płatności elektronicznych Dotpay tutaj