Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wsparcie uchodźców w wynajmie mieszkania (cash for rent)

 

Diakonia Polska w partnerstwie z Diakonie Katastrophenhilfe i przy wsparciu finansowym Niemieckiej Pomocy Humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemiec (Deutsche Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts) realizuje program wsparcia dla uchodźców z Ukrainy na rynku wynajmu. Program zakłada wsparcie uchodźców, którzy znajdują się aktualnie w trudnej sytuacji mieszkaniowej i mają potencjał usamodzielnienia się w ciągu trwania programu. Program realizowany jest od września 2023 r. do czerwca 2024 r. i ma na celu poprawienie sytuacji mieszkaniowej uchodźców w Polsce w perspektywie średnio- i długoterminowej.

Program zapewnia:

 • wsparcie w znalezieniu mieszkania na rynku;
 • wsparcie administracyjne i prawne w zakresie podpisania umowy najmu (opcjonalnie: wsparcie w tym zakresie za pośrednictwem aplikacji Pacto, która zapewnia prawnie potwierdzoną, łatwą do zrozumienia i przetłumaczoną umowę);
 • opcjonalnie: obsługę zarządzania relacją najmu za pośrednictwem aplikacji Pacto;
 • wsparcie finansowe na wynajem nowego mieszkania: do 2000 zł co miesiąc przez maksymalnie 6 miesięcy;
 • wsparcie na rynku pracy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i nauki języka.

W programie mogą wziąć udział tylko te rodziny (gospodarstwa domowe), które spełniają wszystkie poniższe warunki:

 • przyjechały do Polski w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie i są zarejestrowane w Polsce (PESEL lub inne pozwolenie);
 • nie są beneficjentami podobnego programu organizacji pozarządowych;
 • znajdują się w trudnej sytuacji mieszkaniowej (mieszkają w miejscach zbiorowego zakwaterowania, hostelach, u rodzin goszczących, domach parafialnych, bez umowy najmu) i jednocześnie wykazują potencjał uzyskania niezależności finansowej w ciągu trwania programu.
Zgłoszenia

Program nie jest otwarty na bezpośrednie zgłoszenia. Aby ubiegać się o pomoc należy zgłosić się do partnera lokalnego (parafia ewangelicka lub organizacja pozarządowa). Po rozpoznaniu sytuacji partner lokalny wspólnie z reprezentantem rodziny składa wniosek do programu. Lista partnerów lokalnych zostanie podana wkrótce.

Informacje dla osób aplikujących do programu:

W przypadku wszelkich problemów, skarg czy chęci przekazania informacji zwrotnych dotyczących naszych programów prosimy o kontakt (w języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim):

 • tel. 800 000 232 (bez opłat w Polsce), 800 011 177 (bez opłat w Polsce), +48 91 819 94 99
 • e-mail: biuro.ukraina@diakonia.org.pl
 • Viber: DKH Viber

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00–17:00.

 

Czytaj też:

 

Підтримка біженців в оренді житла (cash for rent)

 

Diakonia Polska у партнерстві з Diakonie Katastrophenhilfe та за фінансової підтримки Німецької гуманітарної допомоги Міністерства закордонних справ Німеччини (Deutsche Humanitäre Hilfe des Auswärtigen Amts) реалізує програму підтримки біженців з України на ринку оренди житла. Програма спрямована на підтримку біженців, які наразі перебувають у складній житловій ситуації та мають потенціал стати незалежними протягом терміну дії програми. Програма триває з вересня 2023 року по червень 2024 року і має на меті покращити житлову ситуацію біженців у Польщі в середньо- та довгостроковій перспективі.

Програма передбачає:

 • підтримку в пошуку житла на ринку;
 • адміністративну та юридичну підтримку для підписання договору оренди житла (додатково: підтримку у цьому обсязі через додаток Pacto, який забезпечує юридично підтверджений, легко зрозумілий та перекладений договір);
 • додатково: обслуговування управління орендною угодою через додаток Pacto;
 • фінансову підтримку для оренди нового житла: до 2 000 злотих щомісяця протягом максимум 6 місяців;
 • підтримка на ринку праці для підвищення професійної кваліфікації та вивчення мови.

Програма відкрита лише для сімей (домогосподарств), які відповідають усім переліченим нижче умовам:

 • приїхали до Польщі у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні та мають реєстрацію в Польщі (PESEL або інший дозвіл);
 • не є бенефіціарами аналогічної програми неурядових організацій;
 • перебувають у складній житловій ситуації (проживають в колективних мешканнях, хостелах, приймаючих сім’ях, парафіяльних будинках, без договору оренди) і водночас демонструють потенціал стати фінансово незалежними під час програми.
Подання заявок

Програма не відкрита для прямих заявок. Для того, щоб подати заявку на отримання допомоги, необхідно звернутися до місцевого партнера (євангельської парафії або НУО). Після ідентифікації ситуації місцевий партнер разом з представником сім’ї подає заявку на участь у програмі. Список місцевих партнерів буде оголошено найближчим часом.

Інформація для заявників програми:

У разі будь-яких проблем, скарг або бажання надати зворотній зв’язок щодо наших програм, будь ласка, зв’яжіться з нами (польською, українською або російською мовами):

 • тел. 800 000 232 (безкоштовно в Польщі), 800 011 177 (безкоштовно в Польщі), +48 91 819 94 99
 • електронна пошта: biuro.ukraina@diakonia.org.pl
 • Viber: DKH Viber

Ми доступні з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00.