Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016

Płomień miłosierdzia – XVII edycja wspólnej akcji charytatywnej

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: rzymskokatolicki Caritas, luterańską Diakonię, reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. Podczas akcji rozprowadzane są świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom.

Diakonia Polska rozprowadzi w tym roku 10 tys. świec. Nabywając taką świecę można wesprzeć projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej. Pozyskane środki będą przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, zakup podręczników i przyborów szkolnych, rehabilitację i leczenie dzieci.

26 listopada w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Z krótkim koncertem wystąpił zespół Zelowskie Dzwonki. Dzieci z miejscowej parafii reformowanej zaprezentowały przedstawienie, w którym bohaterami były dzieci dotknięte ubóstwem, emigracją zarobkową rodziców, uchodźctwem, przemocą i niepełnosprawnością.

Na inauguracji obecni byli m.in. przedstawiciele organizacji prowadzących akcję – Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Biruta Przewłocka-Pachnik z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, o. Hubert Matusiewicz z Caritas Polska i ks. Doroteusz Sawicki z Eleos, a także zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec, biskup-senior Kościoła Ewangelicko-Reformowanego ks. Zdzisław Tranda i nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

 

Więcej na:

Rozpoczyna się Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016

Ruszyło Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2016

płomień