Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

AGM Eurodiaconii 2020

22 kwietnia 2020

AGM Eurodiaconii 2020Od 22 do 24 kwietnia w Paryżu zaplanowane było Doroczne Zgromadzenie Ogólne AGM Eurodiaconii 2020. Wykłady, wizyty studyjne i warsztaty miały nawiązywać do tematu „Diakonia jako siła do stawiania czoła współczesnym wyzwaniom”. Ze względu na obowiązujący stan epidemii i związane z nim ograniczenia delegaci nie mogli spotkać się osobiście. W środę, 22 kwietnia, odbyli jednak sesję biznesową on-line.

Zorganizowanie AGM Eurodiaconii on-line było możliwe dzięki wcześniejszym zmianom w belgijskim prawie. Umożliwiły one gremiom decyzyjnym organizacji mających siedzibę na terytorium Belgii procedowanie w rzeczywistości wirtualnej. W spotkaniu udział wzięło blisko 60 osób, przedstawicieli 41 z 52 organizacji członkowskich Eurodiaconii.

Obrady wirtualne 2020

Zgromadzenie rozpoczęło się od słowa pozdrowienia i krótkiej modlitwy Przewodniczącego Zarządu Eurodiaconii Sindre Skeie i Sekretarz Generalnej Heather Roy. W trakcie obrad przyjęto sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Eurodiaconii za rok 2019 oraz zatwierdzono budżet na rok 2021. Odbyły się także uzupełniające wybory do Zarządu – na jedno wakujące stanowisko, związane z zakończeniem kadencji przez Ramonę Petrikę z Diakonii Łotewskiej, wybrany został ks. Cristian Pavel z Rumunii. Nowy członek Zarządu jest duchownym Kościoła Prawosławnego, od 2006 r. związanym z Fundacją Filantropia Timisoara. Uczestnicy AGM Eurodiaconii powitali także w gronie organizacji członkowskich przedstawicieli hiszpańskiej Tharsis Betel. Organizacja uzupełniła szeregi Eurodiaconii jako 52. organizacja członkowska. Szczegółowe informacje na temat Tharsis Betel można znaleźć na stronie Eurodiaconii tutaj.

Obrady były także okazją do przyjrzenia się bliżej działaniom Eurodiaconii w obliczu pandemii koronawirusa i związanym z nią wyzwaniami. Odniesiono się do takich obszarów pracy jak: dostęp do zatrudnienia, przeciwdziałanie wykluczeniu i ubóstwu, praca z osobami z niepełnosprawnościami, czy opieka zdrowotna. Rozmowy dotyczyły m.in. spotkań odbywanych z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, a także akcji pomocowych prowadzonych przez poszczególne organizacje członkowskie na płaszczyźnie lokalnej. O rekomendacjach Eurodiaconii na czas pandemii pisaliśmy tutaj.

 

Czytaj pełny raport z działalności Eurodiaconii w 2019 r. (w języku angielskim):

2020 Eurodiaconia Annual Report