Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Jubileusz 25-lecia Centrum Diakonijnego na Łotwie

8 lipca 2019

Jubileusz 25-lecia Centrum Diakonijnego

Jubileusz 25-lecia działalności w dniach 28-29 czerwca obchodziło Centrum Diakonijne Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Łotwy. Dwudniowe uroczystości były okazją do spojrzenia na początek pracy diakonijnej na Łotwie oraz do podjęcia dyskusji na temat kultury opieki.

Rozwijana od przełomu lat 80. i 90. praca diakonijna na Łotwie nawiązywała od początków do kontaktów łotewskiego Kościoła luterańskiego z Kościołem Norwegii i Dziełem Diakonii Schleswig-Holstein. Nieco później nawiązano relacje także z Kościołem Szwecji. Powołano również Radę Diakonii, w której skład na mocy poczwórnego porozumienia, weszli przedstawiciele wszystkich wymienionych instytucji. W kolejnych latach Kościół Łotwy, po przełomie politycznym i upadku Związku Radzieckiego, rozwinął projekty pomocowe we współpracy z jednostkami państwowymi. Zaowocowało to powstaniem kilku dziennych ośrodków pomocowych oraz rozwojem projektu dożywiania osób potrzebujących. Aby wesprzeć pracę diakonijną w łotewskich parafiach powołano Centrum Diakonijne Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego Łotwy.

Pierwszy dzień jubileuszowy – uroczyste nabożeństwo

Jubileusz 25-lecia Centrum Diakonijnego rozpoczęło uroczyste nabożeństwo w ryskiej katedrze. Okolicznościowe kazanie, oparte o wybrane wersety z 15 rozdziału Ewangelii Jana, wygłosił zwierzchnik łotewskich luteran, arcybiskup Janis Vanags.  Nawiązał do różnych emocji, towarzyszącym człowiekowi w jego codziennym życiu, kryzysów oraz trudności, z którymi się zmaga. W tym kontekście odwołał się do postaci Chrystusa, który pokazuje jak można przezwyciężać trudne sytuacje. Wspomniał także o zadaniu, jakie przynależy każdemu wierzącemu – realizacji Chrystusowego przesłania miłości, czyli również diakonijnej służbie na rzecz potrzebujących. Spotkanie w katedralnym ogrodzie po nabożeństwie było okazją do bezpośrednich rozmów, a także przekazania słów pozdrowień przez międzynarodowych gości.

W imieniu Diakonii Polskiej głos zabrała Dyrektor Generalna Wanda Falk – „jest dla nas ogromną radością, że Diakonia Polska wraz z Diakonią Łotewską mogą być częścią i współpracować w ramach międzynarodowego projektu Dialog. Cieszymy się również, że możemy wymieniać się doświadczeniami na płaszczyźnie Eurodiaconii. Ogólnodiakonijna dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami społecznymi uzupełniana jest o perspektywę krajów Europy środkowo-wschodniej” napisała wraz z Prezesem Diakonii Polskiej, bp. Ryszardem Boguszem we wspólnym liście gratulacyjnym. Głos zabrała także dr Iwona Baraniec, delegat Diakonii Polskiej w Zarządzie Eurodiaconii, która uczestniczyła w uroczystości z ramienia Eurodiaconii.

Konferencja popularno-naukowa w drugim dniu jubileuszu

Drugi dzień uroczystości miał formę konferencji, podczas której dyskutowano na temat kultury opieki. Obrady prowadziła Sigita Dišlere, przewodnicząca Zarządu łotewskiej diakonii. Głównym mówcą była prof. Anna Birgitta Pessi z Uniwersytetu w Helsinkach, która wygłosiła wykład na temat siły współczucia. Odniosła się do takich płaszczyzn pracy diakonijnej jak dostrzeganie potrzeb drugiego człowieka, znajdowanie motywacji do działania czy podejmowanie konkretnych inicjatyw mających na celu okazanie współczucia. Zaznaczyła, że przestrzenie te pozostają istotne nie tylko z perspektywy pomocy drugiemu człowiekowi, ale także w odniesieniu do komfortu pracy samego pracownika i dbania o indywidualne potrzeby. Uczestnicy konferencji mieli także okazję wysłuchać dr Inese Runce z Uniwersytetu Łotewskiego oraz ks. Oskara Smolaksa, kierującego pracami wydziału diakonijnego Ewangelicko-Luterańskiego Kościoła Łotwy. Pierwszy z referentów omówił współczesne wyzwania pracy charytatywne z perspektywy relacji ekumenicznych. Ks. Smolaks odniósł się zaś do tematu realizacji diakonijnego powołania we współczesnym społeczeństwie.

Zaplanowana w dalszej kolejności dyskusja panelowa uzupełniła omawiane zagadnienia z perspektywy osób bezpośrednio zaangażowanych w działania diakonijne na Łotwie. Czas na odniesienie się do tematu spotkania mieli następnie także goście międzynarodowi. Głos zabrali przedstawiciele Ewangelickiego Kościoła Krajowego Westfalii, Diakonii Estońskiej, Eurodiaconii, Międzynarodowej Akademii Diakonii i Pracy Socjalnej „Interdiac” i Diakonii Polskiej. Dyrektor Wanda Falk odniosła się do wartości i misji Diakonii Polskiej. Swoje wystąpienie opierając o odwołania do działań na rzecz integracji, wyciąganej do potrzebujących pomocnej dłoni oraz uśmiechu dziecka, które otrzymało pomoc w trudnej sytuacji życiowej. Uroczystości jubileuszowe zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo, udzielone przez bp. Einarsa ALpe z diecezji Daugavpils, odpowiedzialnego za pracę diakonijną łotewskiego Kościoła luterańskiego.