Wybierz język

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wolontariat w Wirtembergii

19 sierpnia 2020

Wolontariat w Wirtembergii

(fot. Diakonie Württemberg)

Rekrutacja na projekty wolontariackie za granicą wciąż trwa. Można je realizować w różnych krajach Europy. Jedną z ofert jest wolontariat w Wirtembergii – w placówkach pomocowych prowadzonych przez Diakonie Württemberg.

Wyjazd na wolontariat za granicą daje młodym ludziom możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności, rozwijania swojej kreatywności, poznania nowych ludzi, miejsc i kontekstów, sprawdzenia się w nowej sytuacji, a przede wszystkim pomocy osobom potrzebującym. Diakonia Polska od lat jest organizacją wysyłającą wolontariuszy za granicę, jak i przyjmującą na wolontariat w Polsce młodych ludzi z zagranicy.

Jednym z wielu partnerów Diakonii Polskiej jest Diakonie Württemberg. W ramach tej współpracy zrealizowano szereg projektów pomocowych (m.in. FairCare, pomoc eurosierotom, organizacja obozów letnich dla ukraińskich dzieci dotkniętych konfliktem zbrojnym).

Diakonie Württemberg oferuje również projekty wolontariackie w prowadzonych przez siebie placówkach. Długoterminowe projekty (12 miesięcy) można realizować od 1 września lub od 1 marca w zakresie pomocy seniorom, osobom z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną, a także w szkołach, przedszkolach i gospodarstwach domowych.

Więcej informacji tutaj

 

Czytaj też: