Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Struktur

Die Struktur der Diakonie Polen:

  • Präses der Diakonie und Diakonischer Rat
  • Generaldirektor und Büro der Polnischen Diakonie
  • Diakonie der Diözesen: Teschen, Kattowitz, Masuren, Pommern-Großpolen, Warschau, Breslau
  • Gemeindediakonie
  • Synodale Kommission für die Diakonie

 

bp Ryszard Bogusz (fot. mk)

(Foto mk)

 

Präses der Diakonie Polen
Bf. Ryszard Bogusz

 

 

Wanda Falk (fot. zasoby Diakonii Polskiej)

(Foto Diakonie Polen)

 

Generaldirektorin der Diakonie Polen
Wanda Falk