Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pomoc Dzieciom Bieszczad

Pomoc Dzieciom Bieszczad

Projekt „Pomoc Dzieciom Bieszczad” został zapoczątkowany w 1999 r. przez grupę zaprzyjaźnionych rodzin ze Śląska Cieszyńskiego

Latem  1999 roku rozpoczęli  działalność charytatywną pod hasłem „Rodzina rodzinie” – każda rodzina przygotowywała paczki dla jednej rodziny z Bieszczad. Pomoc swą skierowali do najbardziej potrzebujących w Bieszczadach. Są to rodziny wielodzietne, zazwyczaj pozbawione środków do życia. Nie głodują – dzięki swej pracowitości i zaradności, ale nie stać ich jednak było na zapewnienie swym dzieciom ubrań, książek, przyborów szkolnych, itp. Warunki mieszkaniowe mają bardzo skromne. Rodziny te były pozbawione pomocy zarówno państwowej (Opieka Społeczna), jak i kościelnej (osoby należą do Kościoła Katolickiego).

Wiedząc, że nie byliby w stanie pomóc wszystkim, początkowo skoncentrowano się na 9 wielodzietnych rodzinach żyjących w skrajnie trudnych warunkach mieszkaniowych. Większość bez pracy, bez środków do życia.  W ciągu tych 18 lat doświadczano wielu Błogosławieństw i Bożej pomocy, pod opieką było kilkadziesiąt rodzin i kilkaset dzieci. Przez  Pomoc Dzieciom Bieszczad  i tę służbę Bóg pokazał nam swoją wielkość. On sam wykonuje prace w ludzkich sercach, a my jesteśmy tylko Jego narzędziami.

W maju 2017 roku grupa z Dzięgielowa pojechała pomóc 7-osobowej rodzinie w wykonaniu prac elektrycznych i hydraulicznych w nowo dobudowanej części domu. Niestety na miejscu okazało się, że dom ten jest bez dachu. Nie mogli pozostawić tej rodziny bez pomocy. Udało się już we wrześniu wykonać prace budowlane na dachu, przygotowujące dom pod przyszły dach. Potrzeba będzie jeszcze wykonać więźbę oraz położyć pokrycie przed nastaniem zimy.

Formy pomocy realizowane w ramach projektu:

  • Zakup odzieży, ubrań i środków czystości
  • Zakup materiałów szkolnych dla dzieci
  • Zakup mebli i sprzętu gospodarstwa domowego
  • Zakup materiałów budowlanych
  • Obozy letnie dla dzieci