Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

1,5 procent podatku dla Diakonii Polskiej

21 marca 2024

 

Chcesz wspierać działania Diakonii Polskiej? Przekaż jej 1,5 procent swojego podatku. Dzięki zebranym w ten sposób funduszom razem możemy pomagać ludziom w potrzebie, m.in. seniorom, osobom chorym i z niepełnosprawnością, rodzinom w trudnej sytuacji socjalnej czy osobom znajdującym się w kryzysie.

Trwa okres rozliczeń podatkowych za rok 2023. Podatnicy mogą przekazać 1,5 procent swojego podatku dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku. Zachęcamy do wsparcia w ten sposób Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonii Polskiej), która od 2006 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Dzięki funduszom zebranym z 1,5 procent podatku (do 2022 r. był to 1 procent) Diakonia Polska mogła w minionych latach zrealizować szereg projektów i działań pomocowych. Wsparcie otrzymali m.in. migranci i uchodźcy, seniorzy, osoby chore i z niepełnosprawnością, a także dzieci, młodzież i rodziny znajdujący się w trudnej sytuacji socjalnej. Diakonia dofinansowywała m.in. koszty leczenia i rehabilitacji, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyjazdy wakacyjne oraz programy edukacyjne i socjoterapeutyczne dla dzieci, spotkania integracyjne, warsztaty terapii zajęciowej, działalność instytucji diakonijnych.

Nasze działania nie byłyby możliwe bez wsparcia osób, które chcą zmieniać świat na lepsze. W chorobie, nieszczęściu i każdej sytuacji kryzysowej najważniejsza jest pomoc, solidarność i bliskość drugiego człowieka. 1,5 procent to pozornie niedużo. Ale przekazując 1,5 procent swojego podatku Diakonii Polskiej możesz wspierać z nami tych, którzy potrzebują naszej pomocy. 1,5 procent podatku dla Diakonii Polskiej to wyraz Twojej solidarności z ludźmi znajdującymi się w trudnej sytuacji.

 

Szczegółowe informacje na temat przekazania 1,5 procent podatku na rzecz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego można znaleźć tutaj

 

KRS Diakonii Polskiej:

0000260697