Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Audycja o działaniach diakonijnych w czasie pandemii

5 maja 2020

o działaniach diakonijnych w czasie pandemii– Bądźmy dobrzy dla siebie nawzajem w tym czasie, bo to jest najważniejsze – mówiła dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk w audycji radiowej „Kościoły w Polsce i na świecie” o działaniach diakonijnych w czasie pandemii COVID-19. Oprócz niej o pomocy diakonijnej opowiadali również Izabela Główka-Sokołowska i ks. Tomasz Wola.

Gośćmi Grzegorza Maciaka w audycji „Kościoły w Polsce i na świecie” w radiowej Dwójce byli 2 maja dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk, Izabela Główka-Sokołowska z Diakonii Koszalin oraz proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pile ks. Tomasz Wola.

Wsparcie uczniów i seniorów

Wanda Falk opowiadała o projektach Diakonii Polskiej na rzecz wsparcia osób najbardziej dotkniętych efektami pandemii. Mówiła m.in. o problemach edukacji on-line, wynikających z braku dostępu uczniów do odpowiedniego sprzętu. – Diakonia Polska zakupiła tablety dla dzieci i rozdysponowała je w różnych parafiach czy w szkole, gdzie były potrzebne. Sytuacja w rodzinach nie zawsze jest prosta, nie wszyscy mają swoje komputery. Ten sprzęt komputerowy był bardzo potrzebny – podkreślała (o akcji pisaliśmy tutaj).

Drugą grupą szczególnie narażoną na złe skutki pandemii COVID-19 są osoby starsze. – Diakonia przygotowuje projekt zakupu leków i żywności seniorom, którzy mają swoje ograniczenia nie tylko zdrowotne, ale też ekonomiczne – mówiła Wanda Falk. Zwróciła też uwagę na zubożenie rodzin, które również potrzebują wsparcia żywnościowego.

W tym kontekście dyrektor Diakonii Polskiej opowiadała o lodówce społecznej prowadzonej przez Ewangelickie Stowarzyszenie Syloe w Ostródzie (pisaliśmy o tym tutaj). Jest to miejsce, gdzie można oddać i otrzymać produkty spożywcze. – To jest prosta forma dzielenia się artykułami spożywczymi. Taka lodówka może być zainstalowana na zewnątrz budynku, gdzie jest stacja diakonijna – tłumaczyła Wanda Falk.

Dyrektor Diakonii Polskiej podkreśliła również, że pomoc diakonijna jest udzielana bez względu na wyznanie i pozycję społeczną. – Bądźmy dobrzy dla siebie nawzajem w tym czasie, bo to jest najważniejsze – zaapelowała.

Kościół ma być Ewangelią

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pile udziela wsparcia zarówno swoim parafianom, jak i miejscowym placówkom służby zdrowia czy innym ludziom. – Jedną z inicjatyw jest szycie maseczek przez nasze parafianki i rozdawanie ich naszym seniorom, pracownikom służby zdrowia oraz miejscowej społeczności, także z innych Kościołów. Osoby bezdomne, które do nas trafiają po wsparcie gastronomiczne, otrzymują maseczki – opowiadał ks. Tomasz Wola. Z budżetu parafii zakupiono przyłbice dla lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia.

Ponadto parafia stara się pomóc parafianom w zakresie kwarantanny. Proboszcz pilskiej parafii zwrócił uwagę, że ludzie wracający z zagranicy nie chcą narażać swoich bliskich. – Dlatego w naszej kaplicy domowej w filiale w Wągrowcu mamy pomieszczenie na kwarantannę – tłumaczył. Obecnie przez dwa tygodnie przebywa tam jedna osoba.

– Kościół jest po to, by wskazywać na Ewangelię, ale i być Ewangelią, dobrą nowiną. Nie tylko w mowie, nie tylko w wierze, ale i w działaniu – podkreślił ks. Wola.

Trudna sytuacja migrantów

– Ważne jest wsparcie i zainteresowanie, choćby tylko telefoniczne, to jednak dające duże poczucie wspólnoty. Ludziom trudno jest zaakceptować tę sytuację, szczególnie seniorom – mówiła Izabela Główka-Sokołowska, która kieruje działaniami Diakonii Koszalin. Tłumaczyła, że dla osób starszych wyjście do sklepu, na spacer czy na pocztę jest czasem jedynym urozmaiceniem w ciągu dnia. Diakonia Koszalin apeluje o mycie rąk, używanie maseczek i pozostanie w domach. – Te apele kierujemy też do rodzin seniorów, bo to one mają z nimi najlepszy kontakt. Oferujemy też pomoc dla seniorów, którzy zgłoszą taką potrzebę – powiedziała.

Diakonia Koszalin prowadzi również projekt Razem – Infopunkt dla migrantów. – Sytuacja migrantów, którzy zostali i pracują, w czasie pandemii jest dość trudna – zauważyła Izabela Główka-Sokołowska. Zwróciła uwagę, że migranci często pracują na liniach produkcyjnych, gdzie trudno o zalecany dystans, a pracodawcy nie zawsze wykazują zrozumienie. Problemem są też kontakty z urzędami. – W normalnych warunkach legalizacja pobytu migranta trwa bardzo długo, w obecnej sytuacji wydłuża się jeszcze bardziej – ubolewała. Tłumaczyła, że Infopunkt dalej stara się pomagać migrantom i udzielać im informacji, ale zaplanowane działania, np. zajęcia integracyjne dla dzieci z doświadczeniem migracyjnym, trzeba będzie przesunąć na jesień (o działaniach Diakonii Koszalin pisaliśmy tutaj).

 

Audycji można wysłuchać tutaj

Czytaj też: Diakonia wobec COVID-19