Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Diakonia wobec COVID-19

(grafika Tumisu/pixabay)

Pandemia COVID-19 spowodowała szereg ograniczeń w życiu społecznym. Ma to również swoje konsekwencje w pracy diakonijnej. Sytuacja ta z jednej strony utrudnia codzienne działania pomocowe, z drugiej zaś przyczynia się do powstawania kolejnych obszarów, w których konieczne jest wsparcie ze strony organizacji diakonijnych. Zarówno Diakonia Polska, jak też placówki i inicjatywy diakonijne w Polsce prowadzą szereg działań, które mają na celu wsparcie najbardziej potrzebujących w tym trudnym czasie.

„Pomoc okazywana drugiemu człowiekowi to jeden z filarów Diakonii. W obecnej sytuacji wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem może być z jednej strony ograniczenie bądź całkowite powstrzymanie się od aktywności, które nie są dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana koordynacja wzajemnej pomocy. W tych trudnych chwilach okażmy naszą solidarność” – napisali prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz oraz zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec we wspólnym apelu o wsparcie osób dotkniętych skutkami pandemii.

Działania

Od początku pandemii Diakonia Polska oraz placówki i inicjatywy diakonijne prowadzą wiele działań wspierających osoby najbardziej narażone na negatywne skutki tej sytuacji: seniorów, dzieci i młodzież w wieku szkolnym, osoby chore, z niepełnosprawnością czy znajdujące się w kryzysie bezdomności. Oto szczegółowe informacje na temat tych działań.

Pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia wirusem

Rekomendacje Eurodiaconii w obliczu pandemii

Bądźmy solidarni – apel o pomoc w sytuacji epidemii

„Słoneczna Kraina” w czasie pandemii

Stowarzyszenie BETEL w czasie pandemii

Ośrodki diakonijne w Mikołajkach i Ukcie w czasie pandemii

Diakonia Koszalin w czasie pandemii

Pomoc uczniom w czasie pandemii

Stowarzyszenie Syloe w czasie pandemii

Streetworkerzy z Grupy UNO w czasie pandemii

Diakonia Wang w czasie pandemii

Audycja o działaniach diakonijnych w czasie pandemii

Wolontariat w czasie pandemii

Diakonia Koszalin rozpoczęła cykl podcastów

 

Informacje w języku niemieckim i angielskim

Lasst uns solidarisch sein – Hilfsappell in Zeiten der Epidemie

Diaconia Poland responds to COVID-19 pandemic

 

Wszelkie wsparcie działań Diakonii Polskiej w zakresie pomocy osobom szczególnie odczuwającym skutki pandemii COVID-19 można przekazywać na poniższe konto bankowe:

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP
ul. Miodowa 21, 00-246 Warszawa
Bank PEKAO S.A. I O/Warszawa
Numer konta: 78 1240 1037 1111 0000 0693 1384
z dopiskiem „Pomoc epidemia”

 

Działania Diakonii Polskiej można też wspierać poprzez DotPay – więcej informacji tutaj