Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Inauguracja WDPD w diecezji cieszyńskiej

10 grudnia 2015

WDPD

Parafialny chór dziecięco-młodzieżowy „Świetliki” (fot. Daniel Burawa)

Trwa ogólnopolska ekumeniczna akcja charytatywna Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (WDPD). Diakonia Cieszyńska rozpoczęła ją uroczystym nabożeństwem w kościele ewangelickim w Brennej.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Akcja polega na sprzedawaniu świec wigilijnych – pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na pomoc dzieciom.

W diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego akcja została zainaugurowana 6 grudnia podczas nabożeństwa w kościele ewangelickim w Brennej. Wzięli w nim udział m.in. zwierzchnik diecezji cieszyńskiej bp Paweł Anweiler, dyrektor Diakonii Cieszyńskiej ks. Marek Londzin, proboszcz miejscowej parafii ks. Roman Kluz, a także przedstawiciele Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, samorządu. Kazanie wygłosił prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz. Pozdrowienia przekazali dyrektor generalna Diakonii Polskiej Wanda Falk oraz dyrektor Caritas rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej ks. Robert Kasprowski. Śpiewały chóry parafialne: dziecięco-młodzieżowy „Świetliki” oraz „Magnificat”.

W promocję Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (WDPD)  na Śląsku Cieszyńskim włączyli się również zawodnicy i trenerzy narciarstwa klasycznego: Adam Cieślar, Paweł Słowiok, Mateusz Wantulok i Jan Szturc.

 

Czytaj również: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

Poniżej fotorelacja z inauguracji i promocji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w diecezji cieszyńskiej (fot. Daniel Burawa, PEA Dzięgielów, PEA Szczyrk)

Zdjęcia