Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Konferencja EDYN

22 listopada 2023

Uczestnicy konferencji doroczna EDYN w Rydze (fot. Archiwum Naty Hovorkovej)

 

W Rydze odbyła się doroczna konferencja EDYN (Ecumenical Diaconal Year Network) – sieci organizacji chrześcijańskich koordynujących wolontariat. Dyskutowano m.in. o ekologii, promocji wolontariatu, ewaluacji programów wolontariackich, a także o wdrażaniu pomysłów w życie.

EDYN jest siecią chrześcijańskich organizacji koordynujących programy wolontariatu długoterminowego w różnych krajach na świecie. Realizowane projekty dają możliwość wolontariatu w społecznych instytucjach zaangażowanych w ochronę środowiska, w instytucjach edukacyjnych, socjalnych, kościelnych. Jedną z organizacji członkowskich EDYN jest Diakonia Polska, która koordynuje projekty wolontariatu międzynarodowego, wysyła młodych ludzi na projekty wolontariackie za granicę, jak również gości w Polsce wolontariuszy z innych krajów.

W tym roku konferencja doroczna odbyła się od 6 do 10 listopada w Rydze. Jej gospodarzem była Diakonia Łotewska. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele organizacji członkowskich EDYN z Belgii, Czech, Francji, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Słowacji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch. Diakonię Polską reprezentowała Ewa Wunsz, koordynatorka ds. wolontariatu.

W ramach konferencji odbyło się szereg prezentacji, warsztatów, dyskusji i spotkań. Jednym z podjętych tematów była ekologia. Uczestnicy dyskutowali o ekoteologii, celach zrównoważonego rozwoju, o tym, jak włączać treści i praktyki ekologiczne do projektów wolontariackich. Przygotowano specjalną ulotkę dla wolontariuszy o tym, jak wdrażać praktyki ekologiczne w codziennym życiu.

Innym tematem omawianym przez uczestników konferencji były kampanie na rzecz wolontariatu. Zwracano uwagę na konieczność promocji wolontariatu w mediach społecznościowych najczęściej używanych przez młodych ludzi.

Odbyły się też spotkania z przedstawicielkami Sieci Współpracy Europejskich Organizacji Wolontariackich (NEVSO) oraz Narodowej Agencji rozliczającej projekty Europejskiego Korpusu Solidarności na Łotwie. NEVSO, którego EDYN jest członkiem, zajmuje się sprawami wolontariatu na gruncie Unii Europejskiej. Przedstawicielka NEVSO zebrała na konferencji w Rydze opinie i postulaty, które przekaże w dyskusjach z Parlamentem Europejskim.

Podczas konferencji odbyło się kilka warsztatów, m.in. na temat ewaluacji programów wolontariackich, a także wdrażania w życie pomysłów zaprezentowanych podczas spotkań EDYN. Uczestnicy odwiedzili też Centrum Diakonijne w Rydze, gdzie prowadzony jest dzienny ośrodek wsparcia.

Zaprezentowana została kolejna organizacja członkowska EDYN. Jest nią Wspólnota Młodzieży Ewangelickiej na Słowacji (SEM). Ponadto odbył się wieczór z wolontariuszami, realizującymi obecnie projekty na Łotwie, oraz wieczór międzykulturowy, podczas którego uczestnicy konferencji opowiadali o organizacjach, które reprezentują, a także prezentowali przysmaki ze swoich krajów.

mk

 

Zobacz też: