Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

16 grudnia 2009

3 grudnia obchodzono Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W Polsce co siódmy Polak jest dotknięty jakimś rodzajem niepełnosprawności – takich osób jest ok. 5,5 miliona. W wielu miastach Polski, jak np. w Białymstoku, Płocku, Warszawie czy Lublinie odbyły się z tej okazji sympozja, konferencje, wystawy twórczości osób niepełnosprawnych.

Dzień wcześniej, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji zorganizowało po raz piętnasty Wielką Galę Integracji. Podczas gli rozstrzygnięto konkurs Oczy Otwarte 2009 i Warszawa bez barier oraz wręczono pięć honorowych Medali Przyjaciela Integracji.

Z kolei program Rozmównica na kanale Religia TV, emitowany 4 grudnia, był poświęcony tematowi „Co może dać, nauczyć osoba niepełnosprawna?”. Gośćmi Rozmównicy byli Radek Kremzer z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ks. Stanisław Jurczuk, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej.

Na pytanie prowadzącego, red. Mikołaja Foksa, czy niepełnosprawni potrzebują świętowania, Radek Kremzer, obecnie student, od urodzenia poruszający się na wózku, odpowiedział, że to nie tylko świętowanie, lecz pokazanie – siebie, swoich osiągnięć, „zwrócenie uwagi, że jesteśmy”. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce żyje ok. 1.200 osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością (ogólna liczba wiernych tego Kościoła wynosi 75 tys.).

Większa część programu była poświęcona osobom intelektualnie niepełnosprawnym, jak są postrzegani w Kościele. Zastanawiano się, jak podchodzić w ogóle do osób niepełnosprawnych i w jaki sposób wdrożyć tę grupę wiernych w życie parafii. Podczas programu, który jest nadawany na żywo, widzowie lub słuchacze mieli możliwość zadawania pytań, dzielenia się swoimi refleksjami.

„Myślę, że konkluzja, czy też odpowiedź na pytanie zawarte w temacie Rozmównicy, jest optymistyczna: osoby niepełnosprawne są coraz lepiej postrzegane w naszym społeczeństwie. Ważne, żeby być naturalnym w kontakcie” – uważa Radek Kremzer, który był także bohaterem tekstu opublikowanego w Dodatku Diakonijnym 3-4/2009 do Zwiastuna Ewangelickiego (http://www.zwiastun.pl/numery/82009/diakonia8.pdf).

(DL, RK)
Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych – list Pana Wojciecha Skiby, Prezesa Zarządu PFRON

Szanowni Państwo,

3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. To Święto, które ma na celu promowanie aktywności osób niepełnosprawnych, organizowanie wsparcia dla ich godności oraz zapewnienie im równego uczestnictwa w życiu społecznym. Jest także doskonałą okazją do podsumowań, świętowania, refleksji i wytyczania nowych planów na przyszłość. W tym dniu słowa takie jak: tolerancja, równouprawnienie oraz integracja nabierają szczególnego znaczenia, bowiem przekazywane są w sposób podświadomy i niewymuszony.

Korzystając z okazji pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim, którzy aktywnie angażują się w niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym. Dziękuję organizacjom pozarządowym, instytucjom publicznym, wolontariuszom oraz przedstawicielom innych kręgów społecznych. Wasze zaangażowanie oraz wiedza oproblemach środowiska sprawiają, że jesteście Państwo dla nas bardzo cennym partnerem w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań służących osobom niepełnosprawnym.

Słowa szczególnego uznania kieruję również do głównych bohaterów dzisiejszego Święta. Życzę wszystkim zPaństwa, którzy borykają się z różnego rodzaju barierami – kulturowymi, psychospołecznymi, architektonicznymi, komunikacyjnymi, prawnymi – aby tych przeszkód było coraz mniej, a świat stawał się dla Was bardziej przyjazny.

Mimo, że z roku na rok formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych stają się coraz bardziej powszechne, wciąż istnieje wiele wyzwań i problemów. Ich rozwiązanie nie jest możliwe bez szeroko pojętych działań edukacyjnych, opartych na wzajemnej wymianie doświadczeń. Mam nadzieję, że dzięki współpracy organizacji pozarządowych, instytucji publicznych oraz władz samorządowych, przy finansowym wsparciu PFRON, osoby niepełnosprawne uzyskają wielostronną i powszechnie dostępną pomoc.

Liczę, że podejmowane przez nas wspólne działania istotnie zmienią sytuację osób niepełnosprawnych, a grupa ta na stałe zaistnieje w świadomości społecznej, zaś jej problemy i potrzeby zostaną dostrzeżone.

Z wyrazami szacunku

Wojciech SKIBA
Prezes Zarządu
Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Podane za: biuro prasowe Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych