Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagroda dla Stowarzyszenia „Znaki Nadziei”

3 września 2019

Nagroda dla Stowarzyszenia Znaki Nadziei

Przyznanie Nagrody im. Anny Wazówny Stowarzyszeniu „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei”: przewodniczący stowarzyszenia ks. Hermann Düringer oraz przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce – biskup Kościoła ks. Jerzy Samiec i prezes Synodu ks. Adam Malina (fot. Michał Karski)

 

Tegoroczna Nagroda Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego im. Anny Wazówny została przyznana Stowarzyszeniu „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” za „zaangażowanie na rzecz pojednania polsko-niemieckiego oraz za budowanie mostów pomiędzy naszymi narodami i Kościołami”. Diakonia Polska współpracowała ze stowarzyszeniem w zakresie projektów wolontariackich.

Stowarzyszenie „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” powstało w 1977 r. z inicjatywy niemieckich Kościołów ewangelickich. Celem jego działalności jest pomoc ofiarom przemocy narodowego socjalizmu w Polsce, szczególnie byłym więźniom obozów koncentracyjnych. Stowarzyszenie organizuje dla nich wsparcie materialne, wczasy, a także opiekę na starość. Ponadto inicjuje spotkania z nimi w szkołach, przygotowuje dyskusje i wykłady na temat relacji polsko-niemieckich, wysyła też wolontariuszy do Polski.

Właśnie w zakresie projektów wolontariackich stowarzyszenie współpracowało m.in. z Diakonią Polską. Wolontariusze pracowali z seniorami i osobami z niepełnosprawnością w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i Stowarzyszeniu „Gaudium et spes” w Krakowie oraz w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji we Wrocławiu. Brali też udział w seminariach dla wolontariuszy, organizowanych przez Diakonię Polską.

Nagroda im. Anny Wazówny dla Stowarzyszenia „Zeichen der Hoffnung – Znaki Nadziei” została przyznana 31 sierpnia podczas polsko-niemieckiego nabożeństwa ekumenicznego na rzecz pokoju i pojednania. Nabożeństwo razem zorganizowały Polska Rada Ekumeniczna i Kościół Ewangelicki w Niemczech w związku z 80. rocznicą wybuchu drugiej wojny światowej. W wydarzeniu udział wzięło wielu przedstawicieli Kościołów z obu krajów. Obecni byli m.in. dyrektor i prezes Diakonii Polskiej – Wanda Falk i bp Ryszard Bogusz.

mk

Zobacz też: