Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nagrody Diakonii Polskiej 2017

21 października 2017

Nagrody Głównej

Od lewej: prezes Diakonii Polskiej bp Ryszard Bogusz, dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk, dyrektor Diakonii Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej ks. Wojciech Froehlich oraz lauraci nagród: Zofia Wojtas, przedstawiciele Schwestern- und Brüderschaft des Evangelischen Johannesstifts Jutta Böhnemann-Hierse i ks. Klaus Will, ks. Werner i Gabriele Schröer oraz Waldemar Andrzejczak (fot. mk)

 

Zofia Wojtas została laureatką tegorocznej Nagrody Głównej „Miłosiernego Samarytanina”, przyznawanej przez Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Diakonię Polską). Wyróżnieni zostali Waldemar Andrzejczak oraz Gabriele i ks. Werner Schröer, zaś nagrodę specjalną otrzymało Schwestern- und Brüderschaft des Evangelischen Johannesstifts.

Diakonia Polska od 2007 r. przyznaje nagrody „Miłosiernego Samarytanina” w uznaniu za zaangażowanie na rzecz pracy diakonijnej, pomocy bliźniemu oraz za „samarytańskie serce”. Nagradzane są osoby lub instytucje w celu podkreślenia znaczenia współpracy z Diakonią Polską, Diakoniami diecezjalnymi lub parafialnymi.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone podczas ekumenicznej Gali Ubi Caritas, która odbyła się 21 października w warszawskim Teatrze Kamienica. Oprócz Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego swoje nagrody przyznały również organizacje charytatywne innych Kościołów: Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, poprzez osoby zaangażowane w diakoni diecezjalnej, parafialnej i diakonijnych instytucjach, realizuje dziś szereg aktywności na rzecz bliźniego. To wszystko nie byłoby możliwe bez zaangażowania pracowników oraz społecznej pracy wielu ludzi otwartych serc. Diakonia najpełniej sprawdza się bowiem we wspólnym działaniu, wzajemnym wspieraniu się i uwrażliwianiu na potrzeby innych ludzi – mówiła podczas gali dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk, która wraz z prezesem Diakonii bp. Ryszardem Boguszem wręczała nagrody.

Nagrodę Główną oraz statuetkę „Miłosiernego Samarytanina” Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała Zofii Wojtas z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie. Laureatka jest znana w całej diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego jako osoba mocno zaangażowana w działalność diakonijną (charytatywną). Wspiera chorych w Szpitalu Śląskim w Cieszynie. Organizuje zbiórkę, transport i podział zebranych darów dla osób potrzebujących na Mazurach. Pomaga seniorom w ramach działalności Koła Odwiedzinowego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie.

Ponadto Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała dwa wyróżnienia. Otrzymali je Waldemar Andrzejczak z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ozorkowie oraz Gabriele i ks. Werner Schröer z Ruhlsdorf w Niemczech.

Waldemar Andrzejczak przed laty zaangażowany był w akcję Gwiazdkowa Niespodzianka, w ramach której organizował paczki dla potrzebujących dzieci z Ozorkowa. Natomiast w ramach akcji Prezent pod choinkę zbierał w ozorkowskich szkołach paczki dla dzieci z Ukrainy. Zajmuje się też wypożyczaniem sprzętu rehabilitacyjnego w ramach Diecezjalnej Wypożyczalni takiego sprzętu.

Gabriele i ks. Werner Schröer od 10 lat organizują i koordynują akcję przygotowywania prezentów bożonarodzeniowych dla dzieci z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Słupsku. Zaangażowali w tę inicjatywę wiele osób, często przez kilka lat jedna rodzina przygotowuje prezent dla tego samego dziecka. Dzięki temu została stworzona więź między rodzinami w Niemczech i Polsce. Państwo Schröer byli też zaangażowani w działalność grupy roboczej w ramach partnerstwa Diakonii Polskiej i Schwestern- und Brüderschaft des Evangelischen Johannesstifts.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego przyznała w tym roku również jedną nagrodę specjalną. Otrzymała ją berlińska instytucja diakonijna Schwestern- und Brüderschaft des Evangelischen Johannesstifts, z którą Diakonia Polska miała partnerstwo w latach 1999–2017. W ramach tych kontaktów odbyło się kilkadziesiąt spotkań dwustronnych, wiele seminariów, szkoleń, wizyt studyjnych, organizowano wakacyjne obozy czy zbiórki prezentów świątecznych dla dzieci z rodzin słabych socjalnie. Partnerstwo to pozwoliło wymieniać doświadczenia i rozwijać pracę diakonijną w Polsce – wiele polskich parafii i instytucji uzyskało konkretne wsparcie. To wszystko było możliwe dzięki zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy Schwestern- und Brüderschaft des Evangelischen Johannesstifts.

 

Laudacja dla Zofii Wojtas

 

Fotorelacja z przyznania nagród Diakonii Polskiej (fot. mk)

Zdjęcia