Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Nowe impulsy i współpraca

30 września 2009

Integracja społeczna

„Integracja społeczna. Innowacyjność i kreatywność w pracy diakonijnej” były tematem 5. Międzynarodowej Konferencji Platformy Wyszehradzkiej Eurodiaconii, która odbyła się w dniach 15-17 września br. w Mikołajkach. Grupa ponad 40 uczestników to kadra kierownicza i pracownicy organizacji diakonijnych z krajów wyszehradzkich oraz z Serbii, wicedyrektor Caritas Polska i dyrektor Eleos – Dzieła Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego w Polsce.

Konferencję przygotowała Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Środki na jej organizację zostały pozyskane, w ramach grantu standardowego, z Funduszu Wyszehradzkiego (Visegrad Fund).

Referentami podczas konferencji byli m.in. Heather Roy, sekretarz generalna Eurodiaconii, ks. prof. Alfred Jäger ze Szwajcarii, ks. dr Adrian Korczago z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Na temat zabezpieczenia socjalnego w krajach wyszehradzkich mówili: Elwira Świetlicka, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu, dyr. Jan Huba (Diakonia Słowacka), dyr. Česlav Santarius (Śląska Diakonia – Czechy), Laszlo Dani (Diakonia Węgierska).

Celem konferencji jest dalszy rozwój współpracy i partnerstwa pomiędzy organizacjami diakonijnymi na rzecz integracji społecznej. Wymiana poglądów, prezentacja różnych modeli zabezpieczenia socjalnego w krajach wyszehradzkich dały impuls do poszukiwania nowych rozwiązań w tej kwestii.Konferencja jest kontynuacją dotychczasowych spotkań organizacji partnerskich z krajów wyszehradzkich działających w ramach Eurodiaconii. Swoją tematyką wpisuje się w rok 2009 ogłoszony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Rokiem Kreatywności i Innowacji.

Danuta Lukas