Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Pożegnanie i przejście na emeryturę ks. Cornelii Füllkrug-Weitzel

17 czerwca 2021

długoletnie zaangażowanie w dzieło diakonii

                                          Ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel (fot. Brot für die Welt/Hermann Bredehorst)

Uroczystym nabożeństwem w Berlinie uhonorowano długoletnie zaangażowanie w dzieło diakonii ks. prof. Cornelii Füllkrug-Weitzel. W ramach Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung była ona wieloletnim Prezydentem Brot für die Welt i Diakonie Katastrophenhilfe.

Pomimo wcześniejszych planów, ze względu na ograniczenia związane z covid-19, nabożeństwo odbyło się jedynie w niewielkim gronie uczestników. Miało miejsce w kościele św. Elżbiety w Berlinie w dniu 29 maja 2021. Pozostali goście mieli okazję dołączenia do uroczystości za pośrednictwem transmisji internetowej, bądź też biorąc udział w przygotowanej telekonferencji.

Zaangażowanie w pracę charytatywną

Ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel studiowała teologię ewangelicką, nauki polityczne i pedagogikę w Tybindze i w Berlinie. Po ordynacji w 1988 r. w Berlinie rozpoczęła pracę w Berliner Missionswerk. Brała m.in. udział w tworzeniu referatu ds. kobiet. W kolejnych latach kierowała tamtejszym Wydziałem Służby Społecznej, Warsztatem Ekumenicznym i Wydziałem Ekumenicznej Pracy z Cudzoziemcami. W latach 1990-1992 była także konsultantem do spraw edukacji i public relations w zakresie praw człowieka w Kościele Ewangelickim w Niemczech. Równolegle pracowała jako wykładowca akademicki, prowadząc zajęcia m.in. na Wolnym Uniwersytecie i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel w latach 2000-2012 była dyrektorem Diakonii Ekumenicznej w Diakonisches Werk der EKD. W tych ramach prowadziła kampanie pomocowe Brot für die Welt, Diakonie Katastrophenhilfe oraz Hoffnung für Osteuropa. Od momentu połączenia Diakonisches Werk der EKD z Evangelisches Entwicklungsdienst w 2012 roku, aż do przejścia na emeryturę w lutym 2021 roku, ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel była Prezydentką Brot für die Welt, która wraz z Diakonie Deutschland tworzy obecnie Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (Ewangelickie Dzieło Diakonii i Rozwoju). To właśnie w ramach Brot für die Welt funkcjonuje z kolei Diakonie Katastrophenhilfe. W 2010 roku ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel przyczyniła się do powstania pierwszej globalnej kościelnej sieci organizacji działających w dziedzinie rozwoju i pomocy humanitarnej ACT Alliance, którym kierowała do roku 2014 r.

Kontakty i współpraca z Diakonią Polską

Ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel przez znaczną część życia zawodowego pozostawała zaangażowana w kontakty z Diakonią Polską. Relacje nawiązane zostały już w pierwszych latach reaktywowania działalności diakonijnej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. W 1997 roku wiele osób ucierpiało w wyniku powodzi, określonej później mianem powodzi tysiąclecia. Skoordynowana przez Diakonię Polską pomoc docierała wtedy do poszkodowanych między innymi poprzez projekty realizowane z Diakonie Katastrophenhilfe. Od tego momentu kontakty były zacieśniane, a przedstawiciele Diakonii Polskiej i Diakonii Niemieckiej mieli liczne okazje do wymiany doświadczeń i wzajemnych odwiedzin. Realizowane do dnia dzisiejszego projekty dotyczą pomocy osobom w sytuacji katastrof naturalnych, zarówno w kontekście Polski, jak i z perspektywy międzynarodowej. W wyniku ogłaszanych przez Diakonię Polską apeli o pomoc zebrane środki zostały przekazane osobom, które ucierpiały w wyniku huraganów czy trzęsień ziemi w takich krajach jak Japonia, Indonezja, Filipiny, Haiti. Organizacją pośredniczącą każdorazowo był właśnie Brot für die Welt, a w jego ramach Diakonie Katastrophenhilfe.

Ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel była także jednym z referentów na jubileuszu 10-lecia Diakonii Polskiej w 2009 roku w Warszawie. Wygłosiła wtedy referat nt. wolontaryjnych korzeni Diakonii Niemieckiej, pisaliśmy o tym tutaj. Po części referatowej nastąpiło z kolei podpisanie porozumienia o wzajemnej współpracy pomiędzy Diakonią Polską a Diakonią Kościoła Ewangelickiego Niemiec w zakresie niesienia pomocy w sytuacji katastrof. Ze strony niemieckiej umowę podpisali bp Ryszard Bogusz jako Prezes Diakonii i Wanda Falk – Dyrektor Generalna. Stronę niemiecką reprezentowała ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel.

W związku z jej oficjalnym pożegnaniem i przejściem na emeryturę, w imieniu Diakonii Polskiej i jej Prezesa, bp. Ryszarda Bogusza, słowo pozdrowienia do ks. prof. Cornelii Füllkrug-Weitzel wystosowała Dyrektor Generalna Wanda Falk. „Dziękujemy za niestrudzoną chęć współpracy, otwartość na nasze troski i gotowość do wspierania nas. Jesteśmy przekonani, że bez Pani zaangażowania ta współpraca nigdy by nie zaistniała” – napisała w swoim liście Dyrektor Wanda Falk.

Wyzwania zawodowe

Ks. Cornelia Füllkrug-Weitzel przez całe życie zawodowe poświęcała się walce z ubóstwem, umiejętnie poruszając się pomiędzy wielką polityką a cierpliwą pracą u podstaw w wioskach Afryki i Azji. „To, że ludzie musieli cierpieć głód, było skandalem, a walka z nim syzyfową pracą – powiedziała w podsumowaniu swojej służby. Miejsca, w których Brot für die Welt realizuje swoje projekty, odwiedzała regularnie. Jej długoletnie zaangażowanie w dzieło diakonii do dziś podkreślane jest na całym świecie. Przyglądała się losom uchodźców, wspierała kobiety w lokalnych społecznościach, rozwijała przyjazne środowisku strategie dalszych działań pomocowych.

W czasie pandemii Covid-19 ks. prof. Cornelia Füllkrug-Weitzel zwracała uwagę na wciąż pogłębiający się kryzys głosu. Podkreślała konieczność sprawiedliwej dystrybucji szczepionek i wyczulała na rosnąca skalę przemocy domowej. Obecnie cały czas pozostaje delegatem na ważne konferencje ekumeniczne, a także członkiem komisji Światowej Rady Kościołów. Z dniem 1 stycznia 2020 r. została z kolei mianowana profesorem honorowym Ewangelickiej Wyższej Szkoły w Ludwigsburgu. 10 czerwca 2020 Rada nadzorcza Ewangelickiego Dzieła Diakonii i Rozwoju w Niemczech zdecydowała natomiast, że ks. Cornelia Füllkrug-Weitzel będzie w kolejnej kadencji nowym prezesem tej organizacji. Notatka na ten temat dostępna jest tutaj.

Następcą ks. prof. Cornelii Füllkrug-Weitzel wybrana została ks. dr Dagmar Pruin, która Brot für die Welt kieruje od marca 2021. Ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia epidemiczne jej uroczyste wprowadzenie w urząd zostało odłożone w czasie.