Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Rusza Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom 2015

26 listopada 2015

Wigilijne Dzieło

Ks. Doroteusz Sawicki z prawosławnego Eleos, Monika Kubacka z ZHP, Biruta Pachnik z reformowanej Diakonii, Danuta Lukas z luterańskiej Diakonii i ks. Marian Subocz z katolickiego Caritas (fot. Michał Karski)

W 1. niedzielę adwentu rusza 16. edycja ekumenicznej akcji charytatywnej Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Hasło tegorocznej akcji brzmi „Głodni miłosierdzia”. Diakonia Polska rozprowadzi 10 tys. świec. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na wsparcie dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej.

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom prowadzone jest wspólnie przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Diakonię Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego.

Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rozprowadzi w tym roku 10 tys. świec. Nabywając świecę wigilijną można wesprzeć projekty Diakonii na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach i świetlicach, zakup podręczników i przyborów szkolnych, rehabilitację i leczenie dzieci.

Hasło tegorocznej akcji – „Głodni miłosierdzia” – zwraca uwagę na potrzebę miłości, mądrego i aktywnego współczucia, które przejawia się w konkretnej pomocy i działaniu. – Miłosierdzie to nieodzowna część naszej wiary. Wynika to z Biblii, która zgodnie z reformacyjną zasadą sola scriptura jest jedynym źródłem naszej wiary – mówiła Danuta Lukas z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego na konferencji prasowej, która w związku z inauguracją tegorocznej akcji odbyła się 26 listopada w prowadzonej przez Caritas świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

Dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz przypomniał, że 10 groszy z każdej świecy Caritas przeznaczy na pomoc dzieciom z ubogich krajów. – W tym roku wesprzemy dzieci z Syrii – mówił katolicki duchowny. Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik zwracała uwagę na ekumeniczny wymiar akcji. – Uczestnictwo w Wigilijnym Dziele Pomocy Dzieciom jest dowodem na to, że chrześcijanie różnych wyznań mogą współpracować w wymiarze praktycznym w duchu ekumenii – stwierdziła.

Dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Eleos ks. Doroteusz Sawicki zauważył, że jest nie tylko coraz więcej ludzi potrzebujących, ale również coraz więcej tych, którzy chcą pomagać, są głodni miłosierdzia. – Dziękuję Bogu za to, że jest ich coraz więcej – powiedział.

Uroczysta inauguracja tegorocznej edycji Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom odbędzie się w 1. niedzielę adwentu, 29 listopada, w Prawosławnej Katedrze Metropolitalnej w Warszawie (al. Solidarności 52).

plakat Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom 2015 (pdf)

Czytaj również: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

 

Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom 2015