Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Seminarium dla wolontariuszy w Koninie

5 czerwca 2014

Seminarium 

Uczestnicy seminarium:
siedzą: Marius Böhm, Hannah Salberg, Tabea Hartmann i Sarah Lensch, stoją: Krysztian Levai, Claudia Klyk, Jessika Berz, Annika Kelm i Ewa Wunsz (fot. Tadeusz Jelinek)

Zagraniczni wolontariusze realizujący koordynowane przez Diakonię Polską projekty wolontariatu międzynarodowego spotkali się na seminarium podsumowującym ich czas spędzony w Polsce.

Seminarium odbyło się od 27 do 30 maja w Koninie. Prowadziła je Ewa Wunsz, koordynatorka wolontariatu międzynarodowego w Diakonii Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli wolontariusze, których projekty rozpoczęły się w październiku 2013 r.

Było to ostatnie z trzech seminariów w ramach cyklu spotkań adresowanych do wolontariuszy realizujących projekty wolontariatu międzynarodowego. W programie znalazło się miejsce na poznanie kolejnego regionu w Polsce i zapoznanie się z historią reformacji na terenie Konina i Żychlina. Przede wszystkim jednak wolontariusze mieli okazję podsumować swoje doświadczenia związane z realizacją projektów oraz pobytem w Polsce.

Do Konina przyjechali wolontariusze, którzy służą pomocą w: Fundacji Laurentius w Olsztynie, Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, biurze Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie oraz w Domu Opieki Kościoła Chrześcijan Baptystów „Nasz Dom” w Białymstoku. Są to projekty realizowane przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach projektów EVS.

W seminarium wzięli udział także wolontariusze wspierani przez fundację „Znaki Nadziei”, którzy odbywają swój wolontariat w Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra we Wrocławiu, Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie oraz organizacji „Gaudium et Spes” w Krakowie.