Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka diakonijna 2016

11 lutego 2016

skarbonka diakonijna 2016

fot. mk

Wraz z rozpoczęciem czasu pasyjnego rusza ekumeniczna akcja charytatywna Skarbonka diakonijna. Jej organizatorzy – wśród nich Diakonia Polska – zachęcają do rezygnacji z drobnych przyjemności i przekazywania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na rzecz potrzebujących.

Ta ekumeniczna akcja prowadzona jest przez organizacje charytatywne czterech Kościołów: rzymskokatolicki Caritas, luterańską i reformowaną Diakonię oraz prawosławny Eleos. W Kościołach ewangelickich nazywana jest Skarbonką diakonijną, w Kościele Rzymskokatolickim Jałmużną Wielkopostną, zaś w Kościele Prawosławnym Ofiarą Wielkopostną.

W okresie przed Wielkanocą organizatorzy akcji zachęcają do rezygnacji z pewnych przyjemności i przekazywania zebranych w ten sposób funduszy na rzecz osób potrzebujących. Środki można zbierać w specjalnie na tę okazję przygotowanych skarbonkach. Diakonia Polska rozprowadziła 12 tys. skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce.

Hasło tegorocznej Skarbonki diakonijnej brzmi: „Skarbonka pełna miłosierdzia”. Celem akcji jest uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby tych grup społecznych, które często bywają spychane na margines społecznego życia: są to osoby starsze lub z niepełnosprawnością, dzieci, młodzież, a także rodziny w trudnej sytuacji życiowej.

Miłosierdzie to miłość płynąca z serca do każdego człowieka, szczególnie potrzebującego – mówiła 11 lutego podczas konferencji prasowej inaugurującej akcję dyrektor Diakonii Polskiej Wanda Falk. Wyraziła też radość z ekumenicznego wymiaru akcji. – Czynienie dobra dzieje się poza granicami wyznaniowymi – podkreśliła.

Dyrektor Caritas Polska zwrócił uwagę na niesprawiedliwy podział dóbr materialnych. – Jałmużna wprowadza sprawiedliwość społeczną – powiedział. – Ta akcja to dobrowolne towarzyszenie w niedobrowolnym cierpieniu bliźniego – stwierdził natomiast ks. Doroteusz Sawicki, dyrektor Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Eleos.

Akcja Skarbonka diakonijna potrwa do Wielkanocy. Zebrane środki zostaną przekazane na leczenie i rehabilitację osób starszych, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb.

Więcej o Skarbonce diakonijnej tutaj