Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Skarbonka diakonijna 2017

1 marca 2017

(fot. mk)

 

Rozpoczyna się 12. edycja ekumenicznej akcji charytatywnej „Skarbonka diakonijna”, polegającej na rezygnacji w czasie pasyjnym z pewnych przyjemności i przekazania zaoszczędzonych w ten sposób funduszy na rzecz osób potrzebujących.

Akcję Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego prowadzi wspólnie z Caritas Polska Kościoła Rzymskokatolickiego, Eleos Kościoła Prawosławnego i Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

W okresie pasyjnym organizatorzy akcji zachęcają wszystkich do refleksji nad znaczeniem postu oraz ograniczenia pewnych przyjemności i zbierania przeznaczonych na nie funduszy do specjalnych skarbonek. Skarbonki zostaną przekazane Diakonii na projekty na rzecz osób potrzebujących. Celem akcji jest promocja kultury dzielenia się oraz społecznej solidarności i odpowiedzialności, a także uwrażliwianie wszystkich pokoleń na potrzeby ludzi wykluczonych i marginalizowanych: seniorów, osób z niepełnosprawnością, dzieci, młodzieży czy rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Pasja Chrystusa i jego cierpienie powinny nas skłonić do pomagania cierpiącym ludziom – mówiła dyrektor Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Wanda Falk 1 marca podczas konferencji prasowej na temat tegorocznej akcji. Diakonia rozprowadziła w tym roku 12 tys. skarbonek, które trafiły do wszystkich parafii ewangelickich w całej Polsce. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację osób starszych i dzieci, zakup leków oraz wszelkie wsparcie w zależności od potrzeb.

Prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego Biruta Przewłocka-Pachnik mówiła, że parafie reformowane angażują w akcję dzieci, które najpierw rozdają zborownikom skarbonki, a potem, w niedzielę palmową, zbierają je i liczą zebrane fundusze.

Miłość musi mieć praktyczny wymiar. Dopiero wtedy jest prawdziwa – podkreślał dyrektor prawosławnego Eleos ks. Doroteusz Sawicki. Z kolei zastępca dyrektora Caritas Polska o. Hubert Matusiewicz zwracał uwagę na ideę akcji. – Nie pieniądz jest tu najważniejszy, ale gest serca człowieka, który odmawia sobie przyjemności, aby pomóc innym ludziom – tłumaczył.

Akcja trwa do Niedzieli Wielkanocnej.

 

Fotorelacja z konferencji prasowej na temat tegorocznej Skarbonki diakonijnej (fot. mk)

Zdjęcia