Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

„Słoneczna Kraina” w czasie pandemii

7 kwietnia 2020

„Słoneczna Kraina” w czasie pandemii

Zdalna nauka języków obcych w Ewangelickim Centrum Diakonijnym „Słoneczna Kraina” (fot. ECD „Słoneczna Kraina”)

Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w życiu społecznym wpływają na działania placówek diakonijnych. Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” w czasie pandemii stara się w jak największym zakresie nieść pomoc osobom potrzebującym.

Ewangelickie Centrum Diakonijne „Słoneczna Kraina” działa w Katowicach. Prowadzi m.in. zajęcia dla dzieci i seniorów, poradnictwo prawne i psychologiczne, wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego czy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, decyzjami władz centralnych, a także troską o bezpieczeństwo podopiecznych funkcjonowanie placówek wsparcia dla dzieci i młodzieży oraz Kluby Seniora zostały ograniczone. Pracownicy „Słonecznej Krainy” pełnią dyżury i udzielają wsparcia w sytuacjach kryzysowych bezpośrednio w placówce. W innych przypadkach apelują o pozostanie w domach.

Pomoc dzieciom i seniorom

Z wychowawcami można skontaktować się telefonicznie. Oni również udzielają wsparcia bezpośrednio w placówce, ale tylko w sytuacjach kryzysowych. Pozostają w kontakcie ze swoimi podopiecznymi pomagając im w lekcjach. „Słoneczna Kraina” ma kontakt z rodzicami dzieci, które otrzymały od placówki zadanie – mają robić zdjęcia prac plastycznych, które im zadano. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. – Mamy nadzieję, że to będzie dla nich też jakąś mobilizacją – mówi Bożena Polak, koordynująca działania „Słonecznej Krainy”.

Dla seniorów stworzono możliwość pomocy w zakupach artykułów spożywczych, lekarstw i środków czystości. „Słoneczna Kraina” w czasie pandemii pomaga nie tylko swoim podopiecznym. Włączyła się też do miejskiej akcji pomagania seniorom. Już kilkanaście osób skorzystało z tej pomocy placówki.

Nauka języków

W „Słonecznej Krainie” od października swój projekt wolontariacki, koordynowany przez Diakonię Polską, realizuje Elisa z Sycylii (pisaliśmy o tym tutaj). Już przed pandemią prowadziła m.in. lekcje języka angielskiego i włoskiego. Obecnie kontynuuje lekcje języków obcych przez Skype. W poniedziałki o godz. 15:00 uczy języka hiszpańskiego, w środy o godz. 15:00 włoskiego, zaś w piątki o godz. 16:00 angielskiego.

Pomoc ofiarom przestępstw

W „Słonecznej Krainie” prowadzony jest też Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który jest czynny codziennie od godz. 8:00 do 15:00 (oprócz niedzieli), a w czwartki od godz. 8:00 do 20:00. Dyżur osobisty pełnią koordynator projektu i osoba pierwszego kontaktu. Osoby pokrzywdzone przestępstwem umawiane są na indywidualne spotkania z psychologiem i prawnikiem, zarówno w punkcie, jak i telefoniczne czy przez Messengera. Wydawane są też bony żywnościowe i ubraniowe. Do dyspozycji wszystkich potrzebujących jest również telefon całodobowy: 690 467 178. Korzystających z pomocy telefonicznej jest coraz więcej.