Wybierz język

Jesteśmy organizacją pożytku publicznego

KRS: 0000260697

Wspieraj nasze projekty

Nr konta Diakonii Polskiej:

78 1240 1037 1111 0000 0693 1384

Wspólne Dzieło Wigilijne rozpoczęte

27 listopada 2010

Pod hasłem
Zapalmy dzieciom światło nadziei rozpoczęła się 11. edycja akcji ekumenicznej Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, którą od lat wspólnie prowadzą Caritas Kościoła Rzymskokatolickiego, Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Eleos – Dzieło Miłosierdzia Kościoła Prawosławnego. Przed dwoma laty do Dzieła dołączyła także Diakonia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego.

Zapalmy dzieciom światło nadziei

Inauguracja tegorocznego Wigilijnego Dzieła odbyła się w kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy w Warszawie, w sobotę, 27 listopada br. Podczas koncertu ekumeniczno-charytatywnego wystąpili: Schola Młodzieżowa Zakładu dla Niewidomych w Laskach, Chór parafialny Parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie oraz Chór uczelniany Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Zapalmy dzieciom światło nadziei

Koncert zgromadził ponad stu uczestników z różnych Kościołów, organizacji charytatywnych, wolontariuszy i dzieci. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Prymas senior Kard. Józef Glemp, bp Jerzy (Pańkowski) z Kościoła Prawosławnego, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. bp Jan Cieślar z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, którzy na zakończenie koncertu udzielili wspólnie błogosławieństwa.

Zapalmy dzieciom światło nadziei

Koncert prowadził gospodarz parafii Św. Trójcy, ks. prob. Piotr Gaś, który wraz z dwojgiem dzieci rozpoczął sobotni koncert od zapalenia świec trzech organizacji. Motyw przekazywania światła wigilijnego pojawił się także na koniec koncertu: biskupi czterech Kościołów przekazywali płomień swoich świec uczestnikom koncertu, wśród których dzieci rozdały wcześniej małe świeczki wigilijne.

Przed i po koncercie rozprowadzane były także świece wigilijne. Pozyskane w ten sposób środki będą przeznaczone na pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji socjalnej, m.in. na całoroczne dożywianie tysięcy dzieci w szkołach i świetlicach, na pomoc edukacyjną oraz letni wypoczynek.

Diakonia Polska rozprowadziła w tym roku ok. 15 tysięcy świec, które można nabyć w każdej parafii ewangelickiej na terenie całego kraju. Również Caritas, Eleos i Diakonia Reformowana rozprowadzają w całej Polsce świece wigilijne ze swoim logotypem.
Danuta Lukas/Diakonia Polska

fot. Jan Amos Jelinek

sprzętu oświetleniowego bezpłatnie użyczyła STOŁECZNA ESTRADA
27.11.2010

Pobierz plakat: TUTAJ